ארנונה

להלן מאמרים העוסקים בענייני ארנונה.

עניינם של מאמרים אלו הוא לסייע בידך לקבל החלטה מושכלת בכל הנוגע לכלכול צעדיך העסקיים - משפטיים.

חשוב להדגיש - אין במאמרים אלה כדי לפתור אותך מקבלת יעוץ אישי ופרטני, אך יש בהם כמוסבר לעיל כדי ליתן לך נק' למחשבה ודגשים.

הינך מוזמן לפנות למשרדנו בכל שאלה.


להלן המאמרים:

כתב תביעה -
עיקול חשבון בנק בשל חוב ארנונה משנת 2005!


העירייה עיקלה חוב לאחר 10 שנים ותפצה פיצוי בגין עיקול שגוי

פסק דין עיריית רעננה נ' אדמוני - מחזיק בנכס חובת ההוכחה על העירייה

העירייה עיקלה העירייה תשלם פיצוי בגין עיקול שגוי בסך 46,000 ש"ח!

מחזיק בנכס לצורכי ארנונה  - הגדרה ופרשנות 

השגה על ארנונה - איך משיגים על חיוב ארנונה שגוי