בית משפט השלום תל אביב-יפו                                                 תא"מ XXXXX
                                                                                                קבוע ליום: XXXXX
                                                                                                            שעה: XXXXX
בפני כב' הרש' XXXXX
בעניין:                                    
המבקש:       XXXXX
                                                ע"י ב"כ עוה"ד אדמוני שלומי-חי                                     החייב
                                                פקס. 03-5061911                                                                                                                                              
                                                            -  נ  ג  ד  -
 
המשיב:        XXXXX    
ע"י ב"כ עוה"ד XXXX                           הזוכה
בפקס. XXXXX
 
 
 
 
 
בקשה להעברת הדיון לבית המשפט השלום באשדוד
 
בית המשפט הנכבד מתבקש להעביר את הדיון שבכותר לבית המשפט המוסמך הוא בית משפט השלום שבמחוז דרום מן הטעמים הבאים:

 

1.      הדיון שנקבע לפני בית משפט נכבד זה עורך דין פשיטת רגל עניינו התנגדות שהוגשה בתיק הוצל"פ – שטרות שמספרו XXXXXXXX ואשר הוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בת"א.
2.      כן, צוין ע"י המשיב ע"ג בקשת הביצוע כי הסמכות המקומית נתונה
 עורך דין פשיטת רגל  לבית משפט השלום בת"א וזאת בניגוד גמור לדין זאת ומטעמי נוחות המשיב בלבד.
3.      דא עקא כי בית המשפט המוסמך הוא בית המשפט השלום במחוז דרום, עורך דין פשיטת רגל היות ומקום מגורי המבקש, עסקו וכתובת הסניף הנמשך הינם במחוז דרום כפי שעולה בברור מבקשת הביצוע.
4.      יתר על כן, בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן דעתו לכך שהמבקש הינו החייב היחידי בתיק ההוצל"פ מלכתחילה היה על המשיב לציין כי הסמכות נתונה לבית המשפט השלום שבמחוז דרום. ברם, כאמור ולמצער המשיב לא עשה כן.
5.      כן, יודגש כי בפתח בקשת ההתנגדות לביצוע שטר אשר הוגשה לבית
 עורך דין פשיטת רגל המשפט הנכבד ע"י המבקש, טען המבקש לעניין הסמכות המקומית.
6.      לפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על העברת הדיון לבית המשפט המוסמך הוא בית משפט השלום באשדוד אשר במחוז דרום.
7.      כן, מתבקש בית המשפט עורך דין פשיטת רגל לחייב את המשיב בהוצאות בקשה זו ושכ"ט עו"ד כדין.
8.      מן הדין ומן הצדק ל
 עורך דין פשיטת רגל היעתר לבקשה.

 

אדמוני שלומי חי, עו"ד

ב"כ המבקש/ת

 
 
עורך דין פשיטת רגל העברת דיון למקום אחר אדמוני

בקשה להעברת דיון למקום אחר עורך דין פשיטת רגל שלומי אדמוני