התעקשות העירייה לא הועילה לה לבסוף, הודעת הקנס משנת 2001 בוטלה
מאת: אדמוני שלומי חי, עורך דין לפשיטת רגל ומשפט מנהלי
 
לפתע במהלך שנת 2011 קיבלתי מכתב שכותרתו - חוב בגין דוחות חניה - עיריית נתניה.
בדיקה קצרה העלתה כי המדובר בהודעת קנס אחת אשר נתנה בשנת 2000.
בתגובה למכתבה של העירייה אלי, פניתי אליה בבקשה כי תמציא לי את רשימת הכתובות אליהן הומצאו מכתבי הדרישה מעת לעת.
יודגש כי על מנת שהודעת קנס לא תתיישן בגין התיישנות העונש, על העירייה להוכיח כי מכתבי הדרישה הומצאו לכתובתו הנכונה של מקבל הודעת הקנס בתוך פרקי זמן הקצרים מ - 3 שנים.
כאן חשוב לדעת כי משנת 2006 העירייה חייבת להמציא לכתובת הרשומה במשרד הפנים - מרשם האוכלוסין ואילו לפני כן יכלה להמציא עפ"י הרשום במשרד התחבורה.
לאחר תשובתי לעיריייה, חדלה הנ"ל מלנסות לגבות את החוב בגין הודעת הקנס עד שהתעוררה בשנית בתחילת 2014.
לאחר תחלופת מכתבים נוספת נאותה העירייה לבטל את הודעת הקנס שכן הוכח כי הודעת הקנס לא הומצאה לכתובת הנכונה לא על-פי הרשום במשרד הפנים ולא על פי הרשום במשרד התחבורה. 

המסר שלי אליכם הוא כי אין להתייאש בעזרת ידע ועיקביות ניתן לבטל את הודעות הקנס בעילת התיישנות.

מנסיוני מעולם לא נתקלתי במקרה בו העירייה עשתה את כל המוטל עליה.

העירייה תמיד שוגה ולכן תמיד תמצא עילה לביטול הודעת הקנס.
עיריית נתניה ביטול דוח חניה הודעת קנס התיישנות
הודעת עיריית נתניה על ביטול תיק הגבייה שנפתח בגין הודעת הקנס