אדמוני                                                                                                                                ADMONI           משרד עורכי דין                                                                                                           LAW-OFFICE
 

* רח' הלפיד 10, ת.ד. 7931 פתח תקוה 49258 *
*טל' 03-5061911  ;  פקס. 03-5061911*
*E-mail: admoni.law@gmail.com*
*www.admoni-law.co.il*

‏08/09/2014 ;  מספרנו: XXX-XX
 
 
 
 
 
לכבוד
XXXXXXXXXX נדל''ן בע''מ
מרח' XXXXXXXXXX,
תל אביב
א.ג.נ.,
התראה טרם הגשת תביעה
 
הנני לפנות אליך בעניין הנדון כדלקמן:
 
  1. ביום 8/9/14 בשעה 12:40 התקבל במכשיר הטלפון הנייד שברשות מרשי מר XXXXXX הודעת סמס אשר כוללת דבר פרסומת כהגדרת מונח זה בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. (להלן: "הודעת הסמס")
  2. יצויין כי מרשי  לא נתן את הסכמתו לקבלת הודעת הסמס.
  3. מבדיקתי עולה כי הנכם אלה שעומדים מאחורי שיגור דבר הפרסומת (שיווק קרקעות XXXXXXX).
  4. לפיכך, הנכם נדרשים לחדול מלשלוח אל מרשי דברי פרסומת בסמס או בכל דרך אחרת.
  5. כן, הנכם נדרשים לשלם למרשי פיצויים בהתאם לקבוע בחוק בסך 1,000 ₪ ובצירוף עלות שליחת מכתבי זה בסך 250 ₪.
  6. את ההמחאה המשוכה לפקודת אדמוני שלומי, עו"ד, יש לשגר לכתובתי שבכותר.
  7. ככל שלא תעשו כן, במיידי, לא יהיה סיפק בידי אלא לפנות לערכאות לקבלת סעד מתאים, דבר שיגדיל את הוצאותיכם בשיעור ניכר.
  8. פניה נוספת לא תעשה.
 
 
                                                                                                                          בכבוד רב,
                                                                                                                          אדמוני שלומי חי, עו"ד

 
 
דואר זבל - ספאם

בוודאי קרה לכם לא אחת כי קיבלת הודעת מסר מהיר (סמס), דוא"ל אשר בו הצעה "מפתה"
לרכוש שירותים או מוצרים שונים ומשונים ובקיצור דואר זבל (ספאם).

תופעה מגונה זו של פגיעה בפרטיותנו הפכה לנפוצה יותר ויותר ויש המגדירים אותה כ"מכת
מדינה".

כתוצאה מפעילותם שלוחת הרסן של המפרסמים תקנה הכנסת את חוק התקשורת (בזק
ושידורים) באופן שיקנה לפלוני אשר קיבל דואר זבל עילת תביעה כנגד המפרסם וזאת ללא צורך בהוכחת נזק. החוק קובע כי על כל הודעת דואר זבל ישולם פיצוי סטטוטורי בסך של 1,000 ש"ח .

משרדנו מייצג לקוחות אשר קיבלו דואר זבל.


לעיונכם, מכתב דרישה בנדון.

אדמוני שלומי חי, עו"ד

 
דואר זבל ספאם ביטוח ונזיקין