עורך דין פשיטת רגל

חייבים רבים מנסים לבצע הברחת נכסים בפשיטת רגל בשיטות יצירתיות 

במיוחד. מה יקרה אם יתפסו אותם ?

כאשר אדם מבקש מבית המשפט להכריז עליו כפושט רגל, מתמנה לו נאמן או 

נציג מטעם כונס הנכסים הרשמי וזה מוציא צו לכינוס נכסיו של החייב, כדי 

לממשם ולשלם בתמורתם את חובות פושט הרגל.

כנכסים מדובר על נדל"ן, כלי רכב, רכוש כלשהו ובעצם כל דבר שהוא בר 

מימוש ושעולה ממנו תמורה.

השליטה בנכסים עוברת באמצעות הצו לבית המשפט ולחייב אין יכולת לנהל 

את נכסיו, למוכרם וכו'.

חייבים רבים מנסים בכל זאת, "לעבוד, על הנאמן ולעקוף את צו כינוס הנכסים 

בכך שהם מנסים להבריח נכסים ובשיטות יצירתיות במיוחד.
שלומי אדמוני עורך דין פשיטת רגל 
שלומי אדמוני עורך דין לענייני פשיטת רגל, פושט רגל בעצמו, מלמד אותנו את כל הליכי פשיטת רגל בהסברים מפורטים. אפשר ללמוד על המחלה מהחולה ואפשר ללמוד מהרופא, אך אם הרופא היה בעצמו חולה - הרי הוא מומחה לעניין.
שיטות להברחת נכסים 

 עד לסיום הליך פשיטת הרגל וקבלת ההפטר יכולים חייבים להעביר 

נכסים שלהם לבני משפחה כמתנה, ובכך בעצם לכונס לא יכולה להיות 

כל גישה לנכסים הללו וגם לא יכולת לממש אותם.

 חייבים רבים מקימים לכאורה חברות פיקטיביות "חברות קש, ואליהם 

הם מעבירים ורושמים על שמן נכסים מסוימים כדי שלא ניתן יהיה לממש 

אותם במסגרת צו כינוס נכסים.

 אנשי עסקים שיודעים שיום אחד אולי עלול לקרות משהו עם העסק 

שלהם, עורכים הסכמי ממון עם בנות זוגם ומעבירים על שמן על כל 

הנכסים שהם לא היו רוצים שיהיו מכונסים חלילה אם יום אחד יתקבל צו 

כינוס נכסים. בכך הם בעצם מבריחים אותם.

 יש בעלי עסקים וחברות שמראש רושמים את הדירה על שם האישה, לא 

פותחים יחד אתה חשבון בנק ומתנהלים באופן פרטי מול החברה, כדי 

שחלילה אם הם יגיעו לפשיטת רגל, רוב הנכסים שלהם יהיו מוגנים מפני 

הצו.

שיטות למנוע הברחת נכסים !

כל עורך דין פשיטת רגל יאמר לך כי בית המשפט יודע שחייבים מנסים 

להתחמק מגילוי של כל נכסיהם באמצעות הברחת נכסים, ומשום כך קבע 

המחוקק רשימה של כללים העומדים לרשות הנושים והכונס.

על חייב מוטלת חובת הגילוי באשר לכל הנכסים והרכוש שיש לו. ואם ינסה 

לבצע הברחת נכסים אחרי בקשה של פשיטת רגל, עלולה בקשתו להידחות 

מחוסר תום לב.

נושים רבים פונים למשרדי חקירות כדי שיגלו אם לחייב יש כוונות להבריח 

נכסים וגם לברר אילו נכסים יש לו, היכן וכו' וזאת משום שהם לא סומכים על 

החייב וחוששים שהוא מנסה להבריח נכסים. 

סעיף 57 לפקודת פשיטת הרגל עלול להוביל גם למעצרו של חייב אם מתברר 

כי הוא פועל בחוסר תום לב ומנסה להבריח נכסים או למנוע כינוס של כל נכסיו 

ורכושו.

עורך דין פשיטת רגל

בכל מקרה של בקשה להיות מוכרז כפושט רגל, רצוי מאוד לפנות לעורך דין 

פשיטת רגל שזוהי התמחותו, כדי שיוכל לגבש תוכנית פעולה שתוביל את 

החייב לפיתרון האולטימטיבי.
עורך דין שלומי אדמוני. עו"ד פשיטת רגל
עשוי גם לעניין אותך
הערכות לפני התמוטטות העסק.
איך ניתן להימנע מראש?
העסק מתמוטט - מה עושים?
כיצד ומתי מקבלים הפטר?
מושגי יסוד בפשיטת רגל