הבת נרצחה בפיגוע, חברת הביטוח סרבה לשלם את ביטוח החיים, מה פסק בית המשפט

 

מאת: אדמוני שלומי חי, עו"ד

בשנת 2003 התפוצץ מחבל מתאבד באוטובוס אחת הקורבנות הייתה עלמה צעירה מרים
 ז"ל שמה.

מרים אשר אומנם הייתה בעת מותה רק בת 26 היה ביטוח חיים ע"ס 100,000 ₪, דבר
לא שכיח נוכח גילה הצעיר.

האם התאבלה קשות על ביתה, עברו שנים, מבלי שהאם יכלה לגעת בחפצי ביתה מרים ז"ל.

במקרה לאחר 5 שנים עת עשתה כלתה סדר בחדר נמצאו קבוצת מסמכים שביניהם היה גם ביטוח החיים שעשתה הבת מרים ז"ל אצל חברת הביטוח הראל.

האם פנתה לחב' הביטוח הראל וביקשה את הכסף המגיע לה.

לא ולא ענו מסלקי התביעות של הראל, איחרת חלפו למעלה מ 5 שנים מיום האירוע הטרגי וחוק חוזה ביטוח קובע התיישנות לאחר 3 שנים, מאתנו כסף לא תראי בשרו לה.

בצר לה פנתה אמא של מרים ז"ל לבית המשפט אולי שם תמצא מידת הצדק, האמת והחסד?

לשמחתה של האם, התיק הגיע לדיון בפני כב' השופטת הנכבדת עינב גולומב אשר בחנה היטב את הדין ואת הראיות ופסקה כי לאם מגיע הכסף המובטח בפוליסה זאת כיוון שאומנם נכון שחוק חוזה ביטוח קובע כי תביעה למבטחת תתיישן בחלוף 3 שנים אבל לצידו של חוק זה יש את חוק ההתיישנות אשר בסעיף 8 קובע כי מירוץ ההתיישנות יחל רק ביום בו נודע למוטבת זו האם כי קיימת פוליסה.

טענות נציגי הראל כי היה על האם לחפש אחרי הפוליסה ולעשות מאמצים סבירים לאיתורה לא הועילו להם. שכן, קבעה כב' השופטת לאם לא היה כל "קצה חוט" שילמד שיש לבת פוליסה במיוחד נוכח גילה הצעיר בו נקטפה ולאור הנסיבות הטרגיות בהן מצאה את מותה.

בסופו של יום חייבה כב' השופטת את חב' הביטוח הראל בתשלום דמי הפוליסה בתוספת שכ"ט עו"ד בסך 13,000 ₪.

אדמוני משרד עורכי דין  - עורך דין שלומי אדמוני - משרד עורכי דין אדמוני - עורך דין לענייני ארנונה - עורך דין לענייני פשיטת רגל - עורך דין לעינייני ביטוח ונזיקין - יעוץ משפטי  –  יעוץ משפטי פשיטת רגל - יעוץ משפטי ביטוח ונזיקין -
 

עורך דין לענייני ביטוח ונזיקין