בית משפט השלום                                                                               ה.פ 55578-06-13
בהרצליה                                                                                             בפני כב' השופט שקד
 
 
                        המבקש:           אדמוני שלומי חי עורך דין לפשיטת רגל
                       
ת.ד 2038 כפר חב"ד  
                                                טל: 073-2065606 פקס: 03-5061911
 
 
 
                                                - נ ג ד -
 
 

 

המשיבה:          עיריית תל אביב יפו, אגף החניה

                       
ע"י ב"כ עו"ד לימור שובל ו/או עו"ד ענת גולדנברג ו/או עו"ד יפעת להבי ואח'
                                                מרח' שד' ירושלים 110, יפו
                        טל: 03-7249665 פקס: 03-7240224
 
 
 
הודעה על הסכם פשרה
 
 
הצדדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד כי סיימו המחלוקות אשר נתגלעו ביניהם על דרך הפשרה ומחוץ לכותלי בית המשפט הנכבד, כדלקמן:-

 
  1. לצרכי פשרה בלבד ומבלי להודות צד בטענות משנהו ולסילוק סופי עורך דין לפשיטת רגל ומוחלט של הטענות ההדדיות לרבות בכל הנוגע לתביעה זו, תמחק המשיבה את חובו של המבקש בתיקי האכיפה נשוא כתב התביעה והמפורטים להלן:- תיק מס' 2459271, תיק מס' 1532585, תיק מס' 5764.
 
  1. לאחר מחיקת החוב בתיקי האכיפה, לא יהיו למבקש כל עורך דין לפשיטת רגל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא ביחס לתיקי האכיפה לרבות בגין הליכי הגביה שהתנהלו כנגד המבקש בתיקים אלו. מלבד הדו"חות בתיקי האכיפה שפורטו לעיל, לא קיימים נכון ליום 30.10.14 דו"חות חניה ע"ש המבקש.
 
  1. כתב התביעה כנגד המשיבה יימחק ללא צו להוצאות.
 
  1. בית המשפט הנכבד יתבקש ליתן להסכם הפשרה דלעיל תוקף של פסק דין ולבטל את הדיון אשר נקבע ליום 22.12.14.  
 
  1. עם קבלת אישורו של בית המשפט להסכם דלעיל, עורך דין לפשיטת רגל תשלח המשיבה למבקש אישור על מחיקת החוב בתיקי האכיפה.
 
_________________                                                  ________________
שלומי חי אדמוני, עו"ד                                                    לימור שובל, עו"ד
  המבקש                                                                           ב"כ המשיבה 
עורך דין לפשיטת רגל