המשך המאמר הקודם איך מתמודדים עם הליכי הוצאה לפועל
אך לא עו"ד כעו"ד מליחי יוותר בקלות כזאת, עם קבלת התשובה בלשכת ההוצאה לפועל, הגיש עו"ד מליחי בקשה תוך שהוא מציין בבקשתו כי שלמה התחמק בתשובתו לא אמר למי הוא שילם את דמי השכירות שכן נודע לו ממקור יודע דבר כי שלמה גר בשכירות אצל גב' שפרה וכי הצהרתו של שלמה הינה חלקית מתחמקת ולכן על רשם ההוצאה לפועל לצוות על שלמה להתייצב לחקירה בלשכת ההוצאה לפועל!

רשם ההוצאה לפועל אשר קיבל את הבקשה של עו"ד מליחי נתן החלטה בה הוא קובע כי על שלמה להגיב לבקשה של עו"ד מליחי בתוך 20 יום שאם לא כן, רע ומר יהיה אחריתו והוא יתדרש להתייצב לחקירה בלשכת ההוצאה לפועל.
שוב פנה אלי שלמה, הציג לי את המכתב ושאל מה עליו לעשות.

השבתי כי אני אטפל בזה, כתבתי תגובה קצרה ותמציתית שבעיקרה נאמר כי כל שהצהיר עליו שלמה אמת היא וכי דמי השכירות הועברו למר ראובן שהוא המשכיר להם את הנכס מזה תקופה.

 
כן הבהרתי כי צד ג' נקלע לסיטואציה זו שלא בטובתו ועל כן באם סבור עו"ד מליחי כי יש לזמן את שלמה לחקירה עליו בטרם זימונו לחקירה להפקיד בקופת ההוצאה לפועל סכום שיכסה את עלות זימונו של שלמה ללשכת ההוצאה לפועל.

בנוסף דרשתי הוצאות ושכ"ט עו"ד. שיגרתי את המכתב לעו"ד מליחי כמו גם ללשכת ההוצאה לפועל.

לאחר מספר ימים פנה אלי עו"ד מליחי תוך שהוא אומר כי הוא יורד מזימונו של שלמה לחקירה בלשכת ההוצאה לפועל  וכי הוא מבקש שאני אוותר לו על ההוצאות שדרשתי.

השבתי שאם ברצונו שאוותר על שכר טרחתי בגין המכתב אז שישגר לי מכתב בו הוא מתחייב שלא לשוב ולהטריד את שלמה.

סוף טוב הכל טוב, עו"ד מליחי שיגר את המכתב ולא הטריד עוד את שלמה.

מסקנות:

יש לענות בדיוק נמרץ על הצו הנשלח מלשכת ההוצאה לפועל, אבל גם אם עשית כן זה לא מבטיח סוף פסוק, אבל זה כן מבטיח חיובו בהוצאות של הזוכה אם הבקשה לחקירה לא מבוססת כמו במקרה דנן ובכל מקרה רצוי להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום.

 
הליכי הוצאה לפועל עורך דין לענייני הוצאה לפועל