אדמוני                                                      ADMONI              
משרד עורכי דין                                                                                 LAW – OFFICE  
 
* רח' הלפיד 10, ת.ד. 7931 פתח תקוה 49258 *
*טל' 072-2613633  ;  פקס. 03-5061911*
*E-mail: admoni.law@gmail.com*
תאריך ‏17/12/2014; מספרנו: XXXX
 
 
 
 
לכבוד
XXXXXX, עו"ד
בפקס. XXXXX                                                           
ח.נ.,
 
הנדון:   XXXXXXX
                                   
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
 
 
מצ"ב יפוי כוח
 
 
 
 
 
         בכבוד רב ובב"ח,
 
         אדמוני שלומי חי, עו"ד