עורך דין פשיטת רגל
מושגים בפשיטת רגל - מאת עוה"ד אדמוני שלומי חי עורך דין לפשיטת רגל

פשיטת רגל
הוא הליך משפטי הננקט על ידי או כנגד אדם (לרבות כנגד עזבון אדם שנפטר והוא חדל פירעון).
פירוק הוא הליך משפטי הננקט כנגד חברה חדלת פירעון או שותפות חלדת פירעון.

זה המקום לציין שפירוק ופשיטת רגל הם מושגים דומים, אך שונים במהותם, בניגוד לדעה הרווחת חברה לא יכולה להיות פושטת רגל אלא להיות חדלת פרעון.

כינוס נכסים על פי איגרת חוב הוא הליך הננקט על ידי נושה בעל שעבוד שוטף למימוש איגרת החוב שערכה החברה ואשר הפרה את תנאיה, מאחר שהייתה לחדלת פירעון ואינה מסוגלת לשלם כסדרם את חובותיה לנושה.

אגב, כל שלושת ההליכים מתנהלים בבית משפט המחוזי.

הליכי הוצאה לפועל הם הליכים לגביית חוב המגיע לזוכה על פי פסק דין המתנהלים כנגד חייב שאינו בהכרח חדל פירעון. ההליכים הללו מתנהלים בלשכת ההוצלפ המצויה ליד כל בית משפט שלום.
בהליכי פשיטת רגל יש כונס נכסים, מנהל מיוחד ונאמן.
מאידך, בכל הקשור לחדלות פרעון של חברות ישנם הליכי פירוק כגון מפרק זמני מנהל מיוחד ומפרק קבוע.

כונס נכסים - בדרך כלל עורך דין שזהותו נקבעת על ידי הנושה מגיע בקשה להכריז על החייב כפושט רגל. עורך דין זה ימונה לתפקידו בסמוך לאחר הגשת הבקשה, על מנת לנהל את ענייני פושט הרגל עד למינוי נאמן, לאחר שהחייב יוכרז פושט רגל.

עורך דין או רואה חשבון שנבחר על ידי אסיפת נושיו של פושט הרגל שנמצא בהליכי פשיטת רגל, נקרא נאמן בפשיטת רגל, וממונה על ידי בית המשפט לנהל את הליכי פשיטת הרגל
חשוב לציין כי בהליך פשיטת רגל חשוב מאוד לעבוד עם עורך דין צמוד. שעיקר עיסוקו הוא חובות, חייבים וחדלות פרעון. שכן, עורך דין פשיטת רגל יכול למזער את הנזק לחייב על ידי מתן הדרכה נכונה טרם התחלת הליכי פשיטת הרגל, במהלך הליכי פשיטת הרגל ועד לקבלת ההפטר המיוחל מכל חובותיו של החייב. כן ניתן לקבל מעורך דין לפשיטת רגל  הדרכה, הכוונה ולהצטייד בידע רב לקראת ההליך.

כותב מאמר זה: עורך דין שלומי אדמוני. עורך דין פשיטת רגל. 03-5091080
 

הצטרף