התמודדות עם הליכי הוצאה לפועל המשך ממאמר קודם
כאמור עו"ד מלוחי הגיע ללשכת ההוצאה לפועל והוציא לשלמה כמו לייתר דייר הבית המשותף צו המורה לצדדי ג', קרי לשלמה ולשאר הדיירים להשיב בתוך 20 יום האם יש ברשותם נכסים השייכים לגב' שפרה.

היה וכן אומר הצו עליך להודיע ללשכת ההוצאה לפועל על כך ולהעביר את הנכסים האלה לידיו הנאמנות של עו"ד מליחי.

שלמה לא ידע את נפשו ולא הבין מה רוצים מחייו, הוא גם שאל את עצמו למה כוונת המשורר באומרו נכסים ואיזה סעיף עליו לסמן שאין לגב' שפרה חוב אצלו בספרים או שאין בידיו כל נכסים.
בשלב זה שלמה פונה אלי בשאלה מה עליו להשיב ללשכת ההוצאה לפועל?

הסברתי לו כי הצו מורה לו לדווח האם יש לו כסף שהוא חייב לגב' שפרה או נכס לדג' מכונית השייכת לה ברשותו.
בתגובה השיב שלמה כי אין לו כל נכס של גב' שפרה אצלו וגם את דמי השכירות שילם זה מכבר למר ראובן כך שגם דמי שכירות אינו חייב לגב' שפרה שכן כזכור לאור ההסכם בין ראובן לשפרה דמי השכירות משולמים למר ראובן.

לבסוף שלח שלמה את הטופס בסימון כי אין בידיו כל נכס השייך או אמור להיות משולם לגב' שפרה.

המשך בדף הבא