10. שיהוי, המשותף והמפריד בין שיהוי להתיישנות
 
דוקטרינת השיהוי הגיעה אלינו מן המשפט האנגלי, מכוח סימן 46 לדבר המלך במועצתו לארץ ישראל, 1922-1947; בפסיקה רואים בסעד השיהוי כסעד מן הצדק. בעיקר נפוצה טענת השיהוי בבקשות בעין, ובהסתמך על הדין האנגלי נחשב הסעד בעין במשפט הישראלי כסעד הניתן על-פי היושר.
 
בהתייחסו לכך אומר ביהמ"ש ב-ע"א 167/51:
 
            "תחת זאת ישים בית המשפט את הדגש על השאלה, אם התובע אשם בשיהוי, לפי הלכות    השיהוי שפותחו על-ידי בתי-המשפט-של-יושר. בתביעה כזאת משמשת תקופת ההתיישנות        החוקית לכל היותר כקנה מידה, בו יוכל בית המשפט להיעזר על-פי שיקול דעתו, כאשר דיני     השיהוי דורשים תקופה מסוימת, אך לא כהלכה מחייבת."
עורך דין פשיטת רגל