עורך דין לענייני פשיטת רגל
ליוסי ודליה היה בית משותף, יוסי נקלע לקשיים, בסמוך לכך חתמו הצדדים על הסכם ממון ביניהם שבו מועבר הבית לבעלותה הבלעדית של דליה. לאחר מס' חודשים הוכרז יוסי כפושט רגל. מיד עם הכרזתו כפושט רגל פנה הנאמן לבית המשפט בבקשה כי יורה על העברת הנכס לחזקת הנושים, דליה מתנגדת בטענה כי הבית שייך לה ואין לבעלה כל חלק בו לראיה מציגה את הסכם הממון. מה הדין?
ככלל בית המשפט מכבד מאוד הסכמי ממון אשר נחתמו בין הצדדים והוא לא יטה בקלות להורות על ביטול הסכם הממון, כך שהבית יועבר מדליה לנושים.
יחד עם זאת יש לשים לב כי בפקודת פשיטת הרגל ישנו סעיף המדבר על הענקות פסולות כלומר העברת רכוש בדרך של הברחתו מהנושים כך שלא יוכלו להיפרע מאותו הרכוש. מבלי להיכנס לפרטי פרטים נביא שני כללים חשובים שיהיה בהם להכריע את הכף האם מדובר בהברחת נכסים קרי, הענקה פסולה או בהסכם ממון לגיטימי שראוי שבית המשפט יכבד אותו ויגן עליו.
תום לב – בית המשפט יבדוק האם הסכם הממון והעברת הנכס לבעלותה של דליה נעשו בתום לב או בכוונת מכוון להתחמק מנושים, כך למשל אם דליה ידעה על קשיי בעלה בעסקים, אזי סביר שבד"כ יראו אותה כחסרת תום לב. מאידך, אם דליה ישבה כל היום בבית ועסקה בגידול ילדיה או ניהלה עסק משל עצמה ללא קשר לבעלה יקל על דליה להראות כי היא הייתה תמת לב. כן ניתן להראות שההסכם נכרת על רקע משבר אמיתי ביחסים באמצעות טיפולים זוגיים שעברו בני הזוג, בגידה של צד אחד בצד השני וכו'. במילים אחרות על דליה להניח בפני בית המשפט תשתית עובדתית שיהיה בה כדי להוכיח כי הסכם הממון לא נועד על מנת להבריח נכסים וכי לא ידעה על קשיי בעלה, לכן חייב נבון לא יעסיק את אישתו בעסקו ולא ימשוך כספים רבים מחשבונה האישי לעסקו שבקשיים ולא יחתים אותה כערבה בחשבון בנק או בעלת עניין בעסקו וכו'.
תמורה בת ערך – בית המשפט יוסיף ויבדוק האם נתנה דליה תמורה ליוסי בעד הבית? ראשית מה פרוש בת ערך? לדג' קבלתי דירה ששווה 1 מיליון תמורת 900 אלף זוהי תמורה נמוכה אבל סביר שהיא תחשב כתמורה בת ערך. מנגד, אם נתנה תמורה של 100 אלף תמורת הבית סביר כי לא יראו בכך כתמורה בת ערך. במילים פשוטות תמורה בת ערך היא שאלה של יחס הולם בין הכנס שמועבר לתמורה שנתנה בגינו.
מכאן לשאלה מה יכול להוות תמורה לבית ששווה 2 מיליון? אין תשובה אחת לכך, יכול להיות למשל שבהסכם הממון דליה קבלה את הבית אבל ויתרה על מחצית מהפנסיה, מהקופות גמל ומעסקי הבעל. צריך להראות יחס הולם, הגיוני וסביר.
מן המקובץ עולה כי חשוב וקריטי שאת הסכם הממון ואת כל הקודם לו יערוך עו"ד אשר בקיא בדינים ובפסיקה, לא די בהסכם ממון סטנדרטי ופשוט שכן הוא חייב לקחת בחשבון את כל האמור לעיל.

 
הסכם ממון למול זכויות הנושים בפשיטת רגל.

מאת: אדמוני שלומי חי, עו"ד לפשיטת רגל


במאמר זה נדון בשאלה האם זכויות הצדדים להסכם הממון גובר על זכותם
של הנושים או שזכות הנושים גוברת על הסכם הממון.

לשם כך נעזר בדוגמא הבאה: