עיריית חיפה הטילה עיקול בניגוד לחוק ולכן העירייה תשלם פיצוי כספי בסך של 46,000 ש"ח!

עיריית חיפה עיקלה את מטלטליו של בעל הנכס בגין חוב ארנונה.

ברם, בית המשפט פסק כי העיקול בוצעה שלא כדין.


מאמר מאת אדמוני שלומי עורך דין לענייני ארנונה
טעויות, כן שורה של טעויות הובילה את העירייה לעקל מטלטלין של ש' בגין חוב ארנונה אשר לא היה ולא נברא לשנת 2003. שכן, ש' הוכיח כי שילם את הארנונה בגין שנת 2003, כך פסק בית המשפט הנכבד ב ת"א (שלום חיפה) 5989/06.

נקבע כי ש' שילם ארנונה בגין שנת 2004. ברם, העירייה במקום לייחס תשלום זה למקום העסק, יחסה את התשלום לדירה בה התגורר ש'. בית המשפט קבע כי ראוי היה שהעירייה תייחס את התשלום למקום העסק, היכן שבכוונתה לעקל ולא תזכה את חשבון הדירה ותבצע עיקול בעסק.

יתר על כן, העירייה עיקלה מטלטלין אשר אסור היה לה לעקל. שכן, מטלטלין המשמשים כמקור פרנסתו של אדם לא ניתנים לעיקול לפי חוק ההוצאה לפועל ולכן העיקול של קופת בית העסק שבבעלות ש' היתה בניגוד לדין.

עוד נקבע כי העירייה גבתה ביתר מש' סך של 802 ש"ח.

לבסוף פסק בית המשפט פיצוי בסך של 30,000 ש"ח בגין נזקים לא ממוניים, 5,000 ש"ח בגין הקופה הרושמת ו- 1750 ש"ח בגין טלויזיה שעוקלה כאמור בניגוד לדין.

כן, חוייבה העיריה בשכ"ט עו"ד בסך של 7,500 ש"ח + מע"מ.

ועל זה אין לי אלא להגיד כן ירבו פסקי דין כאלה בישראל ואולי אז ידם של העיריות וחברות הגביייה מטעמן לא יהיו "קלות על ההדק"
אדמוני שלומי עורך דין לענייני ארנונה