עורך דין פשיטת רגל

חברות רבות אשר נקלעו לחובות כבדים, ממהרות לבקש צו כינוס ולהודיע על 

פשיטת רגל ופירוק החברה, אבל יש חברות המעדיפות ללכת להסדר נושים כדי 

לבצע מהלך של הבראת החברה.

הסדר כזה יכול להתקיים בתוקף סעיף 350 לחוק החברות תשנ"ט-1999. 

סעיף זה מאפשר קיום הסדר מול הנושים וקבלת צו הקפאת הליכים המונע ממי 

מנושיה להגיש נגדה תביעות או צווים כלשהם העלולים לפגוע בפעילותה 

העסקית לשם הבראתה.

בדרך כלל הגישה של הבראת חברה באה לשכנע את הנושים כי מוטב וילכו עם 

החברה יד ביד, ויתנו לה הזדמנות להשתקם וכך יוכלו לחסוך מעצמם וממנה, 

הוצאות נוספות, בזבוז זמן וריצות לבתי משפט.

החברה גם תנסה לשכנע את הנושים כי בדרך של הבראת החברה יש להם 

יותר סיכוי לקבל את החוב שלהם, מאשר בדרך של פירוק החברה.

הבראת חברה עושה חסד גם עם בעלי המניות של החברה שבדרך כלל חלקם 

או כולם ערבים אישית לחובות החברה.

צו הליכים כמה שיותר מהר ! 

לפני שאחד מנושיה של החברה יפנה לבית המשפט בבקשה לפירוק, על 

החברה להזדרז ולבקש מבית המשפט המוסמך באזור הגיאוגרפי שלה הצעת 

הסדר ובכפוף לו גם צו להקפאת הליכים שבדרך כלל עומד על 9 חודשים. 

מניסיון של עורך דין פשיטת רגל, בתי המשפט לא נוטים לתת צו הקפאת 

הליכים למשך זמן רב, ותקפותו נבחנת לפי מידת התנהלותה של החברה, הליך 

ההבראה הפנימי שלה, ההסדר אליו היא תגיע עם הנושים ופעילות בעלי 

המניות שלה בהליך ההבראה.

צו הקפאת הליכים מקובל על רוב הנושים שרוצים לנסות ולפרוע את חובתם 

בדרכי שלום, אחרי תהליך הבראה של חברה והוא ימנע בקשה לפירוק החברה 

מצד נושה אשר למשל מתנגד להליך ההבראה של החברה וחפץ בחובו מיד. 

הצעת הסדר במקום פירוק חברה !

הצעת ההסדר צריכה להכיל תוכנית מפורטת של הבראת החברה. מה יהיה 

ההסדר מול הנושים ? וכיצד היא מתכננת לפרוע את חובותיה. במצב שמרבית 

נכסיה של חברה משועבדים לנושה מסוים (גוף גדול כלשהו) צריכה לקבל את 

הסכמתו לפני שהיא מגיעה להצעת הסדר.

באם המשעבד לא יסכים להצעת ההסדר, החברה תגיע להליך פירוק. באם 

הכול יתקיים בהסכמה, ימונה לחברה עורך דין או רו"ח שישמש מנהל מיוחד 

ואשר תפקידו יהיה לפקח על פעילותה של החברה שלא יגדלו חלילה חובותיה 

ולא תסתבך עם מהלכים פיננסיים לא תקינים.

בשנים האחרונות יש מגמה לערב כמה שיותר את בעלי המניות בצורה של 

ערבות או נכס וכד', וקיום אסיפות נושים מבוקרות בכדי לשכנע אותם להמשיך 

בתהליך הבראת החברה.

עסק חי ולא פושט רגל !

המטרה בהצעת הסדר לחברה היא השארתה כעסק חי ופעיל לכל דבר. 

לפשיטת רגל של חברה יש סטיגמה לאורך שנים, וכל חברה כזו, גם אם תבריא 

ותשקם את עצמה ותפתח מחדש, תמצא את עצמה נתקלת בהתנגדויות וחוסר 

שיתופי פעולה מצד עמיתים בשוק, שכן הם יחששו לעשות עסקים עם מי שכבר 

כשלה והוכרזה כפושטת רגל.

משום כך תהליך של הצעת הסדר הבא למנוע את פירוקה של החברה, במידה 

ואכן הבראתה תצלח תוכל החברה להימנע מהסטיגמה שהייתה דבקה בה לו 

הייתה הולכת לתהליך של פשיטת רגל.