הקטנת מזונות- לא תמיד בפשיטת רגל !

כאשר בני זוג נמצאים בהליכי גירושין, הרבה פעמים עולים בהם תחושות נקם, 

משקעים, כעסים וכל אלה הביאו לפחות עד מרץ 2014 הרבה מאוד בעלים 

למצב פתאומי של פשיטת רגל. האומנם ?

זה לא שהם באמת פשטו את הרגל, הם לא רצו לשלם. והשתמשו בדמי 

המזונות לצורך ניגוח האם משום שהיא (ושום נושה אחר) לא יכולים לתבוע 

אדם שנמצא בהליכי פשיטת רגל עד לקבלת צו כינוס בעניינו ומשום כך כל 

חובותיו מוקפאים לרבות דמי המזונות ששילם לגרושתו.

אבל במרץ 2014 הכל נגמר הצעת חוק שהגישו כמה חברי כנסת ובהם אורלי 

לוי אבקסיס, ח"כ קארין אלהרר מיש עתיד ועוד, עברה בקריאה שנייה ושלישית 

ושמה קץ לתובעת התחמקות גרושים מתשלום מזונות לילדיהם שלעיתים תחת 

מטריית ההגנה של פשיטת רגל ארכו חודשים ארוכים במהלכם נמנע 

מגרושותיהם קבלת דמי מזונות לכלכלת ילדיהם.

תשלום מזונות דרך תיק הכינוס

עורך דין פשיטת רגל מסביר כי הצעת החוק החדשה עושה אבחנה בין אדם 

שהוכרז לפושט רגל לבין אדם שניתן לו צו כינוס (כחלק מהליך פשיטת הרגל) 

ועד שיוכרז כפושט רגל בעצם יכולים לעבור חודשים רבים, וכאשר מדובר 

בגרוש שחייב מזונות לילדיו במסגרת הצעת החוק החדשה, הוא יחויב בתשלום 

דמי המזונות דרך תיק הכינוס ואם לא יעשה כן יבוטלו כל הליכי פשיטת הרגל 

בעניינו.

בנוסף לדמי מזונות תהיה עדיפות ראשונה על פני חובות לנושים אחרים.

פשיטת רגל לא מחייבת הקטנת מזונות !

פשיטת רגל, גם אם היא אמיתית איננה מחייבת את בית המשפט בהקטנת 

מזונות, משום שבית המשפט רואה ראשית את טובת הילד. בית המשפט גם 

ער להתחזות "פושטי רגל" כדי להימנע מתשלום דמי מזונות וכל אלה נלקחים 

בחשבון.

יחד עם זאת ישנם מקרים בהם ניתן יהיה להקטין מזונות והם יכולים להתברר 

בבקשה שיגיש עורך דין פשיטת רגל בעניינו של חייב דמי מזונות. מדובר על 

גרוש אשר במעמד חתימת הסכם דמי המזונות יכולתו הכלכלית ופוטנציאל 

ההשתכרות שלו היו גבוהים, אולם במהלך השנים מאז חתימת ההסכם חל 

שינוי לרעה במצבו הכללי, ועד לפשיטת רגל המאלצת אותו להתחשבן מחדש 

מול דמי המזונות.

נסיבות להקטנת מזונות ! 

הנסיבות בהן יחליט בית המשפט על הפחתת דמי המזונות שנקבעו בהסכם בין 

בני הזוג יהיו במקרים הבאים: שינוי לרעה ביכולת הכלכלית של הגרוש וחוסר 

יכולת לעמוד בהתחייבויותיו כפי שנקבעו. 

שינוי בצרכי הילדים, העלויות לדעת משלם המזונות כבר אינן גבוהות כפי שהיו.

קריסת עסק עצמאי של הבעל או פשיטת רגל שהותירו אותו חסר כל. מחלה 

חלילה של הגרוש המונעת ממנו פרנסה כבעבר או פרנסה בכלל.

כל אלה הן סיבות בהן עשוי בית המשפט להתחשב וכדאי מאוד להתייעץ עם 

עורך דין פשיטת רגל כאשר אתם עומדים באחד מן המצבים כפי שתוארו לעיל.

אם יש לכם בעיה כלשהי של אובדן הכנסה או פשיטת רגל ואתם מחויבים בדמי 

מזונות גבוהים, אתם מוזמנים לפנות לעורך דין פשיטת רגל כדי שיגיש בשמכם 

בקשה להפחתת דמי מזונות בגין פשיטת רגל.