האם חברת הביטוח תפצה כאשר הרכב נגנב
והמפתח היה ברכב?


מאת: אדמוני שלומי חי, עו"ד

לעיתים קורה שאנחנו קופצים לשנייה מהרכב ומשאירים אותו
עם המפתח בפנים כשהוא מונע. לרוב כשאנו חוזרים לרכב,
הרכב נמצא במקומו, אך מה קורה כאשר הוא נגנב?

במקרה כזה חברות הביטוח ייטו שלא לשלם לכם כל פיצוי היות
והשארת המפתח בתוך הרכב נוגדת את האמור בתנאי הפוליסה.

יתר על כן, סעיף 74 לתקנות התעבורה קובע במפורש כדלקמן:
"לא יחנה ולא יעמיד אדם רכב מבלי השגחה, אלא לאחר שהופסקה
פעולת המנוע ומנגנון ההדלקה, הוצא מפתח ההצתה, והופעלו הבלמים המיועדים לבלימת קבע
".

במקרה שהגיע לאחרונה לבית המשפט נידון מקרה בו א' השאיר את הפתח במנגנון ההצתה (בסוויטץ') נעמד במרחק של לא יותר מ 2 מטרים מהרכב ושוחח עם מכר שלו.

ברם, תוך כדי שיחה עם המכר, נכנס גנב לרכב של א' ונעלם איתו במהירות.

א' שרכבו היה מבוטח בפוליסה שמכסה גניבות רכב, הגיש תביעה לחברת הביטוח אך זאת מאנה לשלם לו כל פיצוי בטענה כי בניגוד לקבוע בפוליסה א' לא אייש את הרכב כאשר ארע הגניבה וכן לא הפעיל את מערכת האמובילייזר אשר בהוצאת המפתח מהמצת נדרך אוטומטית.

בית המשפט המחוזי אליו הגיע המקרה לדיון קבע כי לאור העובדה שא' נהג הרכב עמד בסמוך מאוד לרכב ועמד איתו בקשר עין, הרי שהרכב נחשב כמאויש ולכן חלה על חברת הביטוח החובה לשלם למבוטח את הפיצוי המגיע לו.

כן, הפעיל בית המשפט את מבחן הצפיות של האדם הסביר וקבע כי אדם סביר כאשר הוא מתדלק את הרכב, מתקן תקר בגלגל או משאיר את הרכב דולק מסיבות שונות כגון: אורות, לשמיעת רדיו, אדם כזה מצפה שאם יגנב לו הרכב הרי שהוא יפוצה בגינו.

לכן נקוט כלל זה בידך – אל תשאיר מפתח במצת הרכב אבל אם כבר השארת אל תתרחק הרכב ודאג כי יהיה לך קשר עין עם הרכב ובכל מקרה התכונן למאבק ממושך בחברת הביטוח.

 

ביטוח ונזיקין גניבת רכב