הרמת מסך- עורך דין פשיטת רגל !
אם אתם נושים של חברה בע"מ, יש דרך לתבוע את בעלי המניות באופן 

ההתאגדות המגן על כל חברה, אלא אם כן הוא נוצל לרעה כדי להתחמק 

אישי, עורך דין פשיטת רגל בקיא בהליך "הרמת מסך", זהו מסך 

ממש לא מזמן הצליחה נושה של חברה בע"מ מסוימת, לגבות את החוב שלה 

למרות שהיה מדובר בחברה בע"מ והיא עשתה זאת כאשר תבעה אישית את  

השאלה הנשאלת היא איך אחריותם המוגבלת של בעלי המניות בחברה בע"מ 

לא עמדו להם כהגנה מול התביעה האישית, והתשובה היא שסעיף 6 לחוק 

החברות מאפשר לנושה לקבל סעד של הרמת מסך, פעולה המאפשרת לו 

(בתנאים מסוימים) לתבוע חוב מבעל מניות בחברה גם אם היא חברה בעירבון 

עורך דין פשיטת רגל שכבר ביצע פעולות כאלה של הרמת מסך מסביר כי יש 

סיבות שונות המאפשרות הרמת מסך ותביעה של בעל מניות בחברה, ומאמר 

 הוכחת שליטה של בעל מניות. כדי לבצע הליך של הרמת מסך נדרשת 

הוכחת שליטה של בעל מניות, שיש לו יכולת לכוון את פעילותו של 

התאגיד, כזה המחזיק מחצית או יותר מאמצעי השליטה של התאגיד 

לדוגמה מניות או יותר מ-50% זכויות הצבעה באסיפה כללית וזכות 

הוכחת השליטה היא כדי למנוע מצב בו אתם תובעים חוב מבעל מניות 

התנהלות החברה. תפקידו היה מינורי עד סמלי, לא היה לו כושר וזכות 

שמוכיח כי לו היו לו יד ורגל בקבלתה החלטות או בהשפעה על 

הצבעה והוא רק שימש כחותמת גומי להחלטות של אחרים. 

 זו לא תרמית אלא למשל הטעייה. במקרה שחברה בע"מ  נקלעת 

לחובות בשל תרמית מכוונת, אין פה צורך בהרמת מסך, וזוהי בכלל 

תביעה מסוג אחר. הרמת מסך היא הליך משפטי שנועד להוכיח כי 

בוצעה הטעייה (אף שלא בזדון), התנהלות כושלת של חברה בע"מ 

(ובגין זה נוצרו חובות לנושים), החברה בע"מ לא עמדה בהתחייבויותיה 

מול מקבלי השירות שלה ולא סיפקה את התמורה בכפוף לתשלומים 

ששולמו לה, לא בכוונה לרמות אותם ולא מעילת תרמית, משום שעפ"י 

החוק לצד עילת תרמית מתקיימת גם עילת הרמת מסך והם שונים 

בעילות ובנסיבות המאפשרות פנייה לערכאות משפטיות.

 הרמת מסך כדי להכריז על חברה כחדלת פירעון. יש המבקשים 

הרמת מסך כדי להכריז על חברה כחדלת פירעון, אך הם חייבים להוכיח 

זאת בהערכת שווי החברה היום, ובהוכחת יכולת אי פירעון חובות 

החברה. (גם אם יש לה נכסים, מקרקעין ועוד שאינם כסף נזיל) ויש 

כאלה שאף יפנו לעורך דין פשיטת רגל ויבקשו את פירוק החברה וגם 

אם נכשל מבחן יכולת החברה לשלם את חובותיה, אז יש הצדקה לביצוע 

כדי להוכיח את חדלות הפירעון שלה.

 הרמת מסך כל שכר ולא על פיצוי. גם עובדים של חברה שנקלעה 

לקשיים יכולים לבצע הליך של הרמת מסך אולם מפסקי דין שהתקבלו 

עולה כי בית הדין עושה אבחנה בין הרמת מסך לצורך קבלת שכר 

עבודה לבין קבלת פיצוי שעליו יש עוררין, מיקוח וכד'.

אם נקלעתם למצב בו אתם חוששים כי חברה בע"מ מסוימת מתחמקת 

מתשלום חובה אליכם, אתם מוזמנים לפנות אל עורך דין פשיטת רגל 

ולהתייעץ איתו לגבי הליך הרמת מסך, עוד לפני פירוק החברה.