השגה על ארנונה – איך משיגים על חיובי ארנונה שגוי?

שומת הארנונה שגויה, חוייבת בארנונה גבוהה מידי מה עליך לעשות?


מאת אדמוני שלומי חי עורך דין לענייני ארנונה
ארנונה הינה מס אשר מטילה הרשות המקומית על תושביה על מנת שאלו יממנו את פעילותה ואת השירותים אותם היא מעניקה. (בהקשר זה יוער כי דרכי הגבייה של הארנונה היא ככל מס אחר באמצעות פקודת המיסים (גביה) בדרך של גביה מנהלית).

ולעניניינו, קורה לא אחת שרשות מקומית מחייבת בארנונה גבוה בעוד התושב סבור כי החיוב שגוי.

ככלל על אזרח הרוצה להשיג על שומת הארנונה יכול לעשות כן באחת מהעילות הבאות:

א. הנכס אינו נמצא במקום אותו מציינת הודעת התשלום ולפיכך סיווג הנכס שגוי.

ב. סיווג שגוי של הנכס בשל הגדרה שגויה של סוג הנכס או השימוש בו.

ג. שטח הנכס שגוי, לדג' החיוב מסתמך על שרטוטי קבלן/אדריכל ובפועל שטח הנכס קטן יותר.

ד. טענת אינני מחזיק בנכס.

את ההשגה על הארנונה יש להגיש בתוך 90 יום ממועד קבלת השומה למנהל הארנונה ברשות המקומית.

על מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 יום, אם לא עשה כן, ייחשב הדבר לקבלת ההשגה.

ככל שההשגה נדחית עומדת בפני התושב להגיש ערר על החלטת מנהל הארנונה לוועדת הערר לענייני ארנונה בתוך 30 יום, מיום קבלת ההחלטה של מנהל הארנונה.

יש לשים לב לכך, שהליכי ההשגה והערעור על שומת הארנונה נתונים בתוך מסגרת זמנים קצובה וקצרה ואי עמידה בזמנים יכולה לעמוד לרועץ לתושב.

כן, יש לדעת כי ערר על החלטת מנהל הארנונה חייבת להיות מבוססת עובדתית ומשפטית.

על כן, ראוי להיוועץ בעו"ד טרם הגשת השגה ו/או ערר.

ככל שהערר על החלטת מנהל הארנונה נדחית על ידי וועדת הערר לענייני ארנונה, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה לבית המשפט המחוזי בשיבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים.


אדמוני משרד עורכי דין  - עורך דין שלומי אדמוני - משרד עורכי דין אדמוני - עורך דין לענייני ארנונה - עורך דין לענייני פשיטת רגל - עורך דין לעינייני ביטוח ונזיקין - יעוץ משפטי  –  יעוץ משפטי פשיטת רגל - יעוץ משפטי ביטוח ונזיקין -
 
השגה על ארנונה איך משיגים על ארנונה לענייני ארנונה