הסוף להפקרות? - חידוש ביטוח רק באישור המבוטח
 
לאחרונה פרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר חוזר אשר ייחב את חברות הביטוח לקבל את אישורו של המבוטח לפני חידוש הפוליסה.

תגיות: אדמוני משרד עורכי דין  - עורך דין שלומי אדמוני - משרד עורכי דין אדמוני - עורך דין לענייני ארנונה - עורך דין לענייני פשיטת רגל - עורך דין לעינייני ביטוח ונזיקין - יעוץ משפטי  –  יעוץ משפטי פשיטת רגל - יעוץ משפטי ביטוח ונזיקין
 


כן נקבע, בחוזר  כי הסכמתו של המבוטח יכול שתיהיה בכתב או בעל פה.

החוזר יכנס לתוקפו בצורה מחייבת החל מחודש מרץ 2015 והחל משנת 2016 יחוייבו חברות הביטוח להקליט את הלקוח על מנת להוכיח את הסכמתו בעל פה.

חוזר זה הינו מחוייב המציאות נוכח התנהלותן הפושעת של חברות הביטוח.

לאחרונה פנה אלי לקוח שהוגשה נגדו תביעה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, בסדר דין מקוצר בטענה כי הוא לא שילם את הפוליסה שלו על אף שחברת הביטוח הודיעה לו על ביטולה אך לבסוף החליטה שלא לבטלה בשל טעות טכנית.
אומנם אין זה מקרה זהה אך יש בו ללמד רבות על דרך התנהלותן של חברות הביטוח.
עורך דין לענייני ביטוח ונזיקין