עורך דין פשיטת רגל !

שום אדם לא מביא את עצמו או את העסק שלו בזדון למצב של הסתבכות עד 

לפשיטת רגל. אבל בחיים כמו בחיים, לפעמים טועים, לפעמים עושים מהלכים 

לא נכונים. לפעמים מדובר באירועים פוליטיים שמשפיעים על המפה הכלכלית 

או על עסקים וגורמים לבעליהם לפשוט רגל.

כאשר אדם מסתבך וקורס לעיתים מדובר בחובות כבדים וכמה תיקי הוצאה 

לפועל אבל חוק ההוצאה לפועל מעניק לו כלי יעיל להתמודדות מול מספר 

נושים וזאת באמצעות איחוד תיקים. במקביל מוכרז החייב כמוגבל באמצעים 

בסופו של דבר הוא יקבל צו תשלומים תחת הגבלות שונות המחייב אותו 

בתשלומים כפי שנקבעו בצו.

חייב שרוצה להגיש בקשה לתשלומים, צריך לצרף תצהיר חתום ע"י עורך דין 

ובו לגולל את השתלשלות האירועים העסקיים שהביאוהו עד הלום, וכן לדווח על 

מצבו הכלכלי, הבריאותי ולצרף מסמכים תומכים. כיוון שגם במס הכנסה 

מתייחסים לבני זוג תחת תיק אחד עם שמו של הבעל, כך גם במקרה זה על 

האישה, למשל אשת החייב לדווח על הכנסותיה וזאת רק לשם העברת דיווח 

לתצהיר יש לצרף כתב ויתור סודיות ומסמכים תומכים כמו: דפי חשבונות בנק, 

תלושי משכורת, חשבונות חשמל, ארנונה, מים, גז, טלפון, שכר דירה, וכל 

הוצאה או הכנסה שיש לחייב כמו: משכנתא, וכו'.

חקירת יכולת !

הרבה פעמים מבקשים חייבים לבצע חקירת יכולת בטענה כי הם לא יכולים 

לעמוד בצו התשלומים שנקבע להם. מדובר על אנשים שהסכום שהם אמורים 

לשלם כל חודש הוא מעבר ליכולתם, אבל הם צריכים להוכיח זאת בהצגת 

מסמכי אמת על הכנסותיהם. יש איזה שהוא סוג של היגיון בביצוע חקירת יכולת 

שכן, לבתי המשפט שמטרתם לעשות צדק, אין כוונה להביא אנשים עד פת 

לחם וכיוון שכך, מתאפשר להם להוכיח את היכולת האמיתית שלהם, במצב 

שהם טוענים כי הם לא מסוגלים לשלם את התשלומים שנקבעו להם.

את חקירת היכולת מבצע רשם של הוצאה לפועל והמטרה שלו היא לקבוע את 

צו התשלומים, בעודו  מנסה לשמור על איזון ועל רמת חיים סבירה של החייב 

ובעיקר כאשר מדובר בחייב בעל משפחה עם ילדים.

עורך דין פשיטת רגל: אסור לשקר בחקירת יכולת !!!

את החייב יחקור רשם ההוצאה לפועל או עורך דין המייצג את הזוכה. עורך דין 

פשיטת רגל אומר לנו כי חד משמעית אסור ולא כדאי לחייב לשקר בחקירת 

יכולת משום שניתן לאסור אותו בשל כך, או "בחמת זעם" להטיל עליו תשלומים 

שהוא לא יוכל לעמוד בהם ובכל מקרה בסופו של דבר יאסר. שקר הוא עבירה 

פלילית על החוק, כאשר זה בא במקרה של חקירת יכולת לטובתו של החייב 

וכדי לעזור לו להיחלץ מהבוץ שהוא נקלע אליו.

לשים את כל הקלפים על השולחן !

עורך דין פשיטת רגל מאזור המרכז מוסר לנו כי לעיתים מבקשים מנחקרים 

בחקירת יכולת לרוקן את כיסיהם, זוהי בקשה בהחלט מפתיעה אך היא עשויה 

להעיד כבר מרגע החקירה הראשון על אופיו של הנחקר ובעיקר על אמינותו. יש 

נחקרים שהעידו כי אין להם טלפון סלולרי, אך כשהתבקשו לרוקן את כיסיהם 

היה שם אחד כזה...וגם הרבה כסף מזומן או שיקים דחויים. חייבים שבאים 

לחקירת יכולת לא מעלים על דעתם כי יבקשו מהם לרוקן את הכיסים, אבל 

בחקירה כמו בחקירה, גם לחוקרים של הוצאה לפועל יש כל מיני טקטיקות איך 

להגיע לאמ, שלעיתים החייבים רוצים מאוד להסתיר.