עורך דין פשיטת רגל ביהוד

האם ניתן לקבל קצבה של ביטוח לאומי בגין פשיטת רגל? כל התשובות במאמר.


פשיטת רגל מעידה על חדלות פירעון של יחיד, או חברה בע"מ. המוסד לביטוח לאומי הוא רשות חשובה מאוד בתהליך של פשיטת רגל, אשר בתנאים מסוימים משלמת כסף לעובדים שלא קיבלו את משכורותיהם בגין פשיטת רגל של המעסיק.

העובדים יכולים לקבל גמלה, פיצויי פיטורין ותשלום לקופת הפנסיה שלהם.
מטרתו של הליך פשיטת הרגל היא לאפשר לחייב לנסות לשקם את עצמו מול נושיו ובכלל. לאמוד את חובו וליתן לו צו כינוס שמנוהל ע"י הכונס הרשמי, ועד למתן צו כינוס מוקפאים כל ההליכים נגדו.
שלומי אדמוני עורך דין פשיטת רגל 
שלומי אדמוני עורך דין לענייני פשיטת רגל, פושט רגל בעצמו, מלמד אותנו את כל הליכי פשיטת רגל בהסברים מפורטים. אפשר ללמוד על המחלה מהחולה ואפשר ללמוד מהרופא, אך אם הרופא היה בעצמו חולה - הרי הוא מומחה לעניין.
חקירת הכונס והפטר

במסגרת הליכי הוצל"פ יבצע הכונס הרשמי חקירה כדי לבדוק כיצד נוצרו החובות ומהי יכולת הפירעון של החייב. הכונס הרשמי יכתוב חוות דעת וזו תועבר לבית המשפט. עורךד ין פשיטת רגל ביהוד מסביר כי בנוסף לכך יכנס הכונס הרשמי אסיפת נושים בה יועלו הצעות להסדרי החוב. הנושים יכולים גם הם לחקור את החייב ולגבש עמדות, כאשר כל תכליתה של חקירה זו מסביר עורך דין פשיטת רגל ביהוד היא להבין מהו מצבו האמיתי של החייב, כאשר מנגד ינסו הנושים להבין מה הסיכוי שלהם לקבל את החוב.

באם מגובש הסדר פשרה בין הנושים לחייב אזי מתקבלת הסכמה של ביתה משפט על ההסדר והחייב יכול לנסות לבקש הפטר.
עורךד ין פשיטת רגל ביהוד מסביר כי תמיד מנסה בית המשפט למצוא איזון בין החייב לנושים כדי לאפשר לשני הצדדים, לצאת מן התסבוכת ולשקם את חייהם הכלכליים.
 
פושט רגל וביטוח לאומי! 

עורך דין פשיטת רגל ביהוד מסביר כי המוסד לביטוח לאומי משלם גמלה לעובדים של עוסק מורשה שפשט את הרגל ורק אחרי שקיבל צו פשיטת רגל, וכאשר מדובר בחברה בע"מ אז רק כאשר החברה תקבל צו פירוק, יוכלו העובדים לפנות בתביעות לגמלה אל המוסד לביטוח לאומי.

הגמלה שתשולם לעובדים תכלול שכר עבודה למשך שנה, תשלום לקופת גמל ופיצויי פיטורין. הסכומים שישולמו יהיו כפופים לתקרה מכסימאלית.
עורך דין שלומי אדמוני. עו"ד פשיטת רגל
עשוי גם לעניין אותך
הערכות לפני התמוטטות העסק.
איך ניתן להימנע מראש?
העסק מתמוטט - מה עושים?
כיצד ומתי מקבלים הפטר?
מושגי יסוד בפשיטת רגל