עורך דין פשיטת רגל

מה קורה כאשר חייב נפטר ? האם ניתן לתבוע את העיזבון שלו ?

סעיף 78 לחוק ההוצאה לפועל קובע כי במידה ונפטר חייב אשר נפתחו נגדו 

כבר הליכי גבייה, וגם לאחר שחולק עזבונו רשאי ראש ההוצאה לפועל לנקוט 

הליכים כנגד העיזבון.

סעיף זה מאפשר רצף של גביית חובות כנגד חייב גם אם הוא נפטר, והעיזבון 

לא יחולק עד שלא ישולם החוב לנושים. גם אם יורשיו של מנוח קטינים, הם 

אינם יכולים לבקש את הפסקת הליכי הגבייה.

החקיקה העומדת מאחורי זה היא להעניק עדיפות ברורה לתשלום החוב 

לנושים, לפני חלוקת העיזבון ליורשיו של המנוח.

לעניין של גביית חוב מנפטר, הוכנסה תקנה 10 א', המסדירה את אופן 

פתיחת תיק הוצאה לפועל של אדם שנפטר.
שלומי אדמוני עורך דין פשיטת רגל 
שלומי אדמוני עורך דין לענייני פשיטת רגל, פושט רגל בעצמו, מלמד אותנו את כל הליכי פשיטת רגל בהסברים מפורטים. אפשר ללמוד על המחלה מהחולה ואפשר ללמוד מהרופא, אך אם הרופא היה בעצמו חולה - הרי הוא מומחה לעניין.
עורך דין שלומי אדמוני. עו"ד פשיטת רגל
עשוי גם לעניין אותך
הערכות לפני התמוטטות העסק.
איך ניתן להימנע מראש?
העסק מתמוטט - מה עושים?
כיצד ומתי מקבלים הפטר?
מושגי יסוד בפשיטת רגל
החוק קובע כי מנהל העיזבון אם נקבע כזה יהיה הכתובת של הנושים, ואם

יש צו ירושה, יופנו אזהרות הנושים אל היורשים.

אם לעיזבון אין מנהל עיזבון וגם לא צו ירושה, הזוכה בתיק ההוצאה לפועל 

ינקוב בשמותיהם של היורשים העתידיים. עד למתן צו מינוי צו ירושה או 

מנהל עיזבון ניתן לבצע הליכים ברישום בלבד, כדי למנוע הברחת נכסים 

ועוד.

אם אתם יורשיו של מנוח וקיבלתם אזהרה מהזוכה כדאי לכם לפנות לקבלת 

ייעוץ מעורך דין פשיטת רגל, שיוכל לכוון אתכם ולתת לכם ייעוץ כיצד לפעול.

הנחיות לזוכה כאשר החייב נפטר!

עורך דין פשיטת רגל מסביר לנו כי החל מה-22.5.13 נכנס לתוקפו תיקון 

לתוספת הראשונה של חוק הוצאה לפועל, ובנוסף תקנות המסדירות מסירת 

מידע במצב בו החייב  נפטר, וכן תקנות המסדירות את אופן פתיחת התיק 

במקרה של חייב שנפטר. 

התקנות קובעות כי על היורשים או לחילופין מנהל העיזבון לדעת על פתיחתו 

של תיק הוצאה לפועל ואליהם יש להמציא את האזהרה.

עורך דין פשיטת רגל מסביר כי במקרה ואין יורשים וגם לא מנהל עיזבון יוכל 

הזוכה לפעול בהליכים לפני אזהרה, ולפנות לבית המשפט כדי שימנה מנהל 

עיזבון.

תיק ההוצאה לפועל יפתח כנגד הנפטר תחת שמו ולצידו התוספת ז"ל וכן 

מספר תעודת הזהות שלו.

במידה ולא מונה מנהל עיזבון יציין זאת הזוכה בתצהיר מטעמו, וכן ירשום את 

מי שלדעתו זכאים לירושה מעיזבון המנוח. צו למינוי עיזבון הוא צו שניתן ע"י 

בית המשפט וצו לקיום צוואה או צו ירושה, ניתנים ע"י רשם הירושות.

מהי אזהרה ואיך זה יגיע ליורשיו של חייב נפטר ? 

חייב יכול לפנות לכל לשכת הוצאה לפועל (בהתאם למיקום הגיאוגרפי של 

החייב) ולבקש פתיחת תיק הוצאה לפועל, לאחר מכן תישלח לחייב הודעת 

אזהרה.

האזהרה, כך עורך דין פשיטת רגל מסביר נועדה לתת לחייב הזדמנות נוספת 

לשלם את חובו, או לטעון להגנתו בטרם נקיטת הליכי הוצל"פ נגדו. את 

האזהרה יש לשלוח לחייב בדואר רשום.