מושגי יסוד בפשיטת רגל

כל בעל עסק צריך לדעת כיצד להתמודד עם קשיים כלכליים.
חשוב מאוד לכל בעל עסק ללמוד מושגי יסוד אלו ולהבין את משמעותם:

חדלות פירעון או במונח המפורסם בציבור "פשיטת רגל" הוא המצב שבו לפלוני יש פחות ממה שהוא בפועל חייב.
עושים חשבון של סה"כ הנכסים שיש לאדם, שותפות, חברה או עסק והם נמוכים מסה"כ החובות שיש לאותו אדם.
במצב שכזה כאשר אותו אדם אינו מסוגל לשלם את חובותיו ויש נושים שדורשים את כספם, על החייב לבצע הליך של פשיטת רגל.
ההליך מחוייב על פי חוק לפנות לעורך דין פשיטת רגל

נושה הוא אדם הנקרא מכונה לעיתים גם בעל החוב. אין כל משמעות אם הנושה הוא אדם או חברה. 
כאשר חייב לא מסוגל לשלם לבעל חובו יכול נושה להכריז בחלק מהמקרים על החייב כפושט רגל ובעצם לכפות עליו הליך של פשיטת רגל.

פירוש המילה זוכה הוא האדם המוגדר בהליכי הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל וזאת להבדיל מנושה או בעל חוב כפי הגדרתם בענייני פשיטת רגל.

פושט רגל לצורך העניין הוא אדם שהוכרז על ידי בית המשפט כאדם שאינו מסוגל לסלק את חובותיו במיידי.

חברה בפירוק לצורך העניין היא חברה חדלת פירעון, שניתן לגבייה צו לפירוקה.
לעומת זאת, חברה בכינוס נכסים היא חברה שניתן לגביה צו לאכיפה וגיבוש של איגרות חוב, שנערכה להבטחת שעבוד שוטף.

לשכת ההוצאה לפועל אינה מתעסקת בענייני פשיטת רגל והיא מחלקה בבית משפט השלום, האחראית על ביצועי פסקי דין, כגון גביית שטרות, מימוש משכנתאות ומשכונות.

ראש ההוצאה לפועל הוא ככל רשם של בית משפט השלום המשמש גם כראש לשכת ההוצאה לפועל ומשמש למעשה כמעין שופט בעל סמכויות מצומצמות, מוגדרות ומתוחמות בענייני ההוצאה לפועל.

הכונס הרשמי הוא אגף במשרד המשפטים המטפל בענייני פשיטות רגל ופירוקים, מייעץ לבית המשפט בכל הקשור בענייני החייב לרבות בחקירת החייב.

בתהליך של פשיטת רגל מבצעים אסיפת נושים, פורום הנושים, שבו מתקבלות החלטות לגבי הכרזת החייב פושט הרגל, מינוי נאמן, מינוי מפרק, אישור הסדרי פשרה.

שלומי אדמוני עורך דין פשיטת רגל