מושגי יסוד נוספים בפשיטת רגל

בהליכי כינוס נכסים על פי איגרת חוב ישנו כונס נכסים זמני על פי איגרת חוב ויש גם קבוע.

עורך דין פשיטת רגל או רואה חשבון שמינויו התבקש על ידי בעל שיעבוד שוטף ומונה על ידי
בית המשפט לתפוס את נכסי החברה, זו שכנגדה הוגשה בקשה לכינוס נכסים, על פי איגרת חוב למימוש שיעבוד.
הכונס יישאר בתפקיד שלו עד החלטה אחרת של בית משפט, ובדרדך כלל עד למינוי כונס נכסים קבוע.

אם החברה לא מצליחה לעמוד בתשלומים בגין בדרך כלל חדלות פירעון אז ממנים בדרך כלל את כונס הנכסים הזמני לקבוע
ומגבשים את איגרת החוב שערכה החברה לטובת הנושה.

בהליכי הוצאה לפועל ישנם שלושה מושגים חשובים:

כונס נכסים בהליכי הוצאה לפועל

ממונה על איחוד התיקים

וחוקר בהליכי הוצאה לפועל
כונס הנכסים בהליכי הוצאה לפועל הוא עורך דין או רואה חשבון המתמנה לבקשת הזוכה (הנושה). הממנה הוא ראש ההוצאה לפועל כדי לפעול פעולה מסויימת כנגד החייב.
בדרך כלל פעולת הביצוע לפושט רגל הוא הוצאה של ציוד, רכב או מקרקעין...

הממונה הוא עורך דין שתפקידו לרכז את פעולות הגבייה ולבצע איחוד תיקים וחלוקה בין כל הזוכים. (זה במקרה של איחוד תיקים)

לצערנו הרב, מחמת העומס שיש על ראש ההוצאה לפועל יצר המחוקק את תפקיד החוקר בהליכי ההוצאה לפועל. יש הרבה אנשים שנמצאים בהליכי פשיטת רגל. אין הרבה מקרים שבהם מפעילים חוקר, אמנם ראש ההוצאה לפועל יכול להפעיל חוקר שבודק וחוקר את המקרה עד תום ומגיש את ממצאיו לראש ההוצלפ. 
ראש ההוצלפ רשאי להסתמך על דברי החוקר ולהכריע בתיק.

*** להבדיל מהליכי פשיטת רגל שמסתיים אחרי פרק זמן לא ארוך הליכי ההוצאה לפועל נמשכים לעד.... אומנם יש מחשבות על חקיקה חדשה בתחום זה גם בהוצאה לפועל בתיקים לא פעילים אבל כרגע זה רק בגדר הצעות ורעיונות.

עד אז מי שרוצה לסיים עם חובותיו יכול לעשות כן בעזרת פקודת פשיטת הרגל.

כותב המאמר הוא עורך דין פשיטת רגל שלומי אדמוני 03-5091080
עורך דין פשיטת רגל