שלומי אדמוני עורך דין פשיטת רגל 
שלומי אדמוני עורך דין לענייני פשיטת רגל, פושט רגל בעצמו, מלמד אותנו את כל הליכי פשיטת רגל בהסברים מפורטים. אפשר ללמוד על המחלה מהחולה ואפשר ללמוד מהרופא, אך אם הרופא היה בעצמו חולה - הרי הוא מומחה לעניין.
עורך דין שלומי אדמוני. עו"ד פשיטת רגל
עשוי גם לעניין אותך
הערכות לפני התמוטטות העסק.
איך ניתן להימנע מראש?
העסק מתמוטט - מה עושים?
כיצד ומתי מקבלים הפטר?
מושגי יסוד בפשיטת רגל
עורך דין פשיטת רגל

מתי אדם מגיע למצב בו הוא מבקש להיות פושט רגל ומה הוא צריך להוכיח 

בדרך?

אדם שמוצא את עצמו במצב שהוא חדל פירעון, עלול לבקש להיות מוכרז 

כפושט רגל. עוד לפני כן יש מצב בו חייב מרגיש כי הוא בדרך להיות פושט רגל.  

יש לו למשל עסק אבל הוא איבד לקוח חשוב, אין הכנסות ביחס להוצאות, 

העסק לא מצליח להתרומם והחובות נערמים, זהו מצב בו בעליו של העסק 

צריך לפנות לעורך דין פשיטת רגל שיפנה לבית המשפט ויגיש בקשה על התראה של פשיטת רגל. אי- עמידה בתנאי ההתראה מובילה בעצם לפשיטת רגל.
מיהו פושט רגל, ומתי הוא נחשב ככזה ע"י בית המשפט?

 כאשר אדם חייב כסף והוא מבין, יודע וגם הודיע לנושיו כי לא יוכל לפרוע 

את חובותיו כלפיהם.

 אדם שיצא את גבולות הארץ, סגר את העסק שלו ונשאר חייב כספים.

 אדם שמכר נכס כלשהו שהוטל עליו עיקול ולמרות העיקול.

 אדם שמנסה להבריח נכסים בהליך של פשיטת רגל.

 אדם שמעביר את הנכסים שלו על שמות של קרובי משפחה.

 אדם שעושה הסכם ממון אם אשתו ומעביר לה את כל נכסיו.

 אדם שפנה אל בית המשפט וביקש להכריז עליו כחדל פירעון.

 אדם שלא עמד בהתראה של פשיטת הרגל.

פשיטת רגל מהצד של הנושה !

לא רק חייב יכול לבקש להכריז עליו כפושט רגל אלא גם נושה וראשית על 

החייב להיות מוגדר כחייב על פי פקודת פשיטת הרגל וזהו נוסחה: אדם שמלאו 

לו 18 שנה ושהייתה לו זיקה למדינת ישראל בזמן שעשה מעשה של פשיטת 

רגל שפירושו שהוא לא חייב להיות אזרח המדינה אלא שעבירת פשיטת הרגל 

התבצעה במדינה ובזמן שהייתו כאן.

במקרים מסוימים יכול בית המשפט להכריז גם על צעיר שגילו נמוך מ-18 כעל 

פושט רגל, אם נושיו לא ידעו שהוא צעיר מגיל זה.

הנושים יכולים להגיש בקשה לבית המשפט ולשלם את תמורת האגרה על 

התראת פשיטת הרגל, וזאת בעקבות פסק דין שניתן להם עקב חוב ויש לחייב 

7 ימים מיום בקשת ההתראה לעמוד בתנאיה ואם לא עמד בהם, יוכרז כפושט 

רגל.

עורך דין פשיטת רגל 

על נושה להתייעץ עם עורך דין פשיטת רגל בנוגע לגביית חובותיו כלפי מי 

שהוכרז כפושט רגל. עורך דין פשיטת רגל ינחה את הנושה להביא מסמכים 

וראיות לקיומו של החוב, וכן ידרוש להזמין את החייב לחקירה כדי לבדוק את 

תביעתו של הנושה ואם יוכח כי החייב אכן לא שילם את חובותיו ואין לו יכולת 

פירעון יכול הנושה לבקש להכריז עליו כעל פושט רגל.

במובן זה יאמר לך כל עורך דין פשיטת רגל כי לנושים אין כל רצון לגרום לחייב 

שלהם להיות פורט רגל שכן "מטריית פקודת פשיטת הרגל" מאפשרת לחייב 

להגיע לצו תשלומים, דבר שיוביל לכך שהחוב שלהם ישולם טיפין, טיפין 

וכיכולתו של החייב כפי שנקבע בצו התשלומים.