אדמוני                                                      ADMONI              
משרד עורכי דין                                                                                 LAW – OFFICE  
 
* רח' הלפיד 10, ת.ד. 7931 פתח תקוה 49258 *
*טל' 072-2613633  ;  פקס. 03-5061911*
*E-mail: admoni.law@gmail.com*
www.admoni-law.co.il**
 
 
 
18/08/2014   
מספרנו: 691-154-1
לכבוד
XXXXXX
מרח' XXXXX,
קרית גת    
א.ג.נ.,
 
הנדון:    ת.א. XXXXX(שלום פתח תקווה)
                                                XXXXXXXXX  ואח'

 

1.       בהמשך לטיפולנו בתביעתה עורך דין לפשיטת רגל המשפטית שבנדון בקשר לגביית עורך דין פשיטת רגל לתיק הוצל"פ 01-10833-14-9 אשר נפתח כנגדך.

2.       הרינו להודיעך כי נקבע מועד עורך דין לפשיטת רגל  לדיון בתיק שבנדון.

3.       הינך מוזמן להתייצב לדיון על מנת לתת עדותך בכל הקשור לנסיבות מסירת ההמחאות בתיק הוצל"פ הנ"ל.

4.       הדיון יערך ביום XXXXXX, בשעה 11:50, בפני כב' הרש' XXXXXX,  עורך דין פשיטת רגל בבית משפט השלום פתח תקווה.

5.       נוכחותך עורך דין לפשיטת רגל  - חובה.

6.       יובהר ויודגש, ככל שלא תתייצב לדיון, הדבר ישמש לרעתך, לא תקבל רשות להתגונן והתיק יחזור להוצל"פ להמשך נקיטת הליכים כנגדך! ראה הוזהרת!

7.       הינך מוזמן  עורך דין לפשיטת רגל לפנות למשרדנו בכל שאלה ו/או  עורך דין פשיטת רגל הבהרה (בפנייתך ציין מספרנו XXXXXX).

 

 
 
                                                                                                בברכה,
אדמוני שלומי חי, עו"ד

 

מכתב הזמנה להוצלפ עורך דין פשיטת רגל אדמוני שלומי

עורך דין פשיטת רגל אדמוני שלומי מכתב הזמנה להוצלפ