אדמוני שלומי                                 ADMONI SHLOMI      
עורכי דין                                                                                                    ADVOCATES
 
* רח' הלפיד 10, ת.ד. 7931 פתח תקוה 49258 *
*טל' 072-2613633  ;  פקס. 03-5061911*
*E-mail: admoni.law@gmail.com*
תאריך ‏‏29/10/2014; מספרנו: 100-5
-מבלי לפגוע בזכויות- מניעת פשיטת רגל
 
 
 
 
לכבוד                                                                          
עיריית נתניה
אגף הכנסות העירייה,
מחלקת גביית דוחות עירייה
מרח' הצורן 4 א', כניסה 7 קומה 2
א. תעשיה פולג,
נתניה
א.ג.נ.,
 
הנדון:   מכתבכם אלי מיום 15.06.2014  
                                    סימוכין: תיק גבייה XXXXXXX
 
  1. קיבלתי בתודה את מכתבכם שבנדון.
  2. כבקשתכם, מצ"ב אישור לשינוי רישום כתובת ממשרד התחבורה – אגף הרישוי, אשר התקבל במשרדי ביום 05.08.2014.
  3. מאישור זה עולה בבירור כי החל מיום 22.11.2001 ועד ליום 15.11.2007 כל מכתבי הדרישה נשלחו לכתובת לא מעודכנת ו/או ישנה ו/או שגויה של מרשי.
  4. יוצא אפוא, כי חדלתם ולא שלחתם את מכתבי הדרישה לכתובתי המעודכנת הן במשרד הפנים והן במשרד התחבורה.
  5. לפיכך, הנני להודיעכם כי הודעת הקנס התיישנה מטעם של התיישנות העונש והנכם מנועים מלנקוט בהליכי גבייה בגינה.
  6. נא ראו להודיעני בחוזר בתוך 60 יום עמדתכם. עורך דין פשיטת רגל
  7. ככל שלא אקבל הודעה ברורה כי הנכם מכירים בעובדה כי הודעת הקנס התיישנה וכי הנכם מתחייבים שלא תנקטו בהליכי גבייה בגינה, אפנה ללא כל התראה נוספת לבית המשפט הנכבד לקבלת סעד מתאים.
  8. לידיעתכם.
 
 
 
 
 
         בכבוד רב ובב"ח,
 
         אדמוני שלומי חי, עו"ד
 
 

 

מכתב עם אישור שינוי כתובת משרד התחבורה והודעה כי הקנס התיישן - עורך דין פשיטת רגל