נכות רפואית למול הנכות התפקודית.

אדמוני עורך דין לענייני ביטוח ונזיקין
עונה על שאלותיכם.

 
הנכות הרפואית נקבעת על ידי רופא מומחה.

הנכות התפקודית נקבעת על ידי בית משפט.

 
זאת ועוד, יכול להיות שלאדם תקבע נכות רפואית אבל לא תקבע לו נכות תפקודית כלל.
דג' אדם שכתוצאה מתאונה נגרמו לו צלקות בכל הגוף ונקבע לו נכות רפואית של 15% בגין הצלקות יתכן מאוד להיות שלא תקבע לו כלל נכות תפקודית או שהנכות התפקודית תהיה נמוכה יותר מהנכות הרפואית באופן משמעותי.

יש להיות ערים לכך שבית המשפט יכול לקבוע את אובדן ההשתכרות העתידי כתוצאה מאירוע התאונה מבלי שידרש כלל לקבוע מהי הנכות התפקודית!

בית המשפט בקובעו מה שעור הנכות התפקודית  לוקח בחשבון פרמרטים כגון: גילו, עיסקו, השכלתו, מקצועו, גובה השכר אותו הרוויח עובר תאונה.

יתר על כן, בית המשפט בודק מה היכולת של אותו נפגע גוף להשתקם, האם הוא יכול לעשות הסבת מקצועית, האם בחלוף הזמן יוכל לשוב לעבודתו הקודמת וכו'

בית המשפט נעזר בקביעת הרופאים המומחים בדבר הנכות הרפואית על מנת לקבוע את הנכות התפקודית.אדמוני משרד עורכי דין  - עורך דין שלומי אדמוני - משרד עורכי דין אדמוני - עורך דין לענייני ארנונה - עורך דין לענייני פשיטת רגל - עורך דין לעינייני ביטוח ונזיקין - יעוץ משפטי  –  יעוץ משפטי פשיטת רגל - יעוץ משפטי ביטוח ונזיקין -
 
אדמוני עורך דין לענייני ביטוח ונזיקין