התיישנות דוחות חניה - סדרת מאמרים


מבוא זה הינו מאמר ראשון מתוך סידרה של מאמרים בנושא התיישנות דוחות חנייה - הודעות קנס.

מידי כמה ימים אעלה מאמר נוסף שכל העוקב אחריהם יקבל מושג די טוב כיצד הוא יכול להתמודד בהצלחה מול הרשויות המקומיות.

מניסיוני בכל פעם שנדרשו הרשויות להציג ראיות והוכחות למשלוח הודעות הקנס הן נכשלו כישלון צורב.

כך למעשה ביטלתי הודעות קנס עד היום בהיקף מצטבר של לא פחות מ 60,0000 ש"ח!!

יודגש - אין במאמרים אלה משום ניסיון לעודד אי תשלום דוחות חניה.

יחד עם זאת בהרבה מאוד מקרים הרשויות המקומיות לא ממציאות את הודעות הקנס (הדוחות) בזמן או ממציאות אותן לכתובת שגויה.

על כן, עם כל הכבוד הראוי כשם שעל פלוני אשר יאחר לשלם את הודעות הקנס יוטלו סנקציות קשות ולו על איחור של יום בודד, כך אין לעשות כל הנחה לרשויות המקומיות, אשר הפכו את האזרחים ל"פרה חולבת" כמקור בלתי דלה של מזומנים על מנת להעשיר את קופתן  ומתנהלות כעסק לכל דבר ועניין.

חמור מכך, לעיתים פלוני מקבל דרישה לתשלום חוב לאחר שנים רבות בהם לא קיבל כל דרישת תשלום. לכך אין כל הצדקה בעיני. על הרשות המבקשת לגבות חוב לפעול בתוך פרק זמן סביר שלעניות דעתי הינו קצר מתקופת ההתיישנות המקסימאלית בחוק.

אני מקווה כי תמצאו מאמרים אלה מועילים.

בכל שאלה נוספת ו/או הערה אתם מוזמנים לפנות אלי בצור קשר.

מעבר למאמרים לפני סדר


אדמוני משרד עורכי דין  - עורך דין שלומי אדמוני - משרד עורכי דין אדמוני - עורך דין לענייני ארנונה - עורך דין לענייני פשיטת רגל - עורך דין לעינייני ביטוח ונזיקין - יעוץ משפטי  –  יעוץ משפטי פשיטת רגל - יעוץ משפטי ביטוח ונזיקין -