שלומי אדמוני עורך דין פשיטת רגל 
שלומי אדמוני עורך דין לענייני פשיטת רגל, פושט רגל בעצמו, מלמד אותנו את כל הליכי פשיטת רגל בהסברים מפורטים. אפשר ללמוד על המחלה מהחולה ואפשר ללמוד מהרופא, אך אם הרופא היה בעצמו חולה - הרי הוא מומחה לעניין.
עורך דין שלומי אדמוני. עו"ד פשיטת רגל
עשוי גם לעניין אותך
הערכות לפני התמוטטות העסק.
איך ניתן להימנע מראש?
העסק מתמוטט - מה עושים?
כיצד ומתי מקבלים הפטר?
מושגי יסוד בפשיטת רגל
עורך דין פשיטת רגל

מסלול הסחרור של מי שמתהלים נגדו הליכי גבייה לא עוצר מלכת. גם אם 

אתם פונים לעורך דין פשיטת רגל שמבצע איחוד תיקים, הריבית ממשיכה 

לגדול והחוב צובר ריבית וגדל ואין לזה סוף.

כאשר חייב נכנס למסלול של איחוד תיקים, הוצאה לפועל יכולה להטיל עליו 

(כמובן עפ"י בקשת נושים) צו עיכוב יציאה מהארץ, הטלת מגבלה על חשבון 

בנק. גם צו התשלומים לעיתים לא "מדגדג" את החוב המקורי ויש מקרים 

בהם חייבים של הוצאה לפועל נשארו בתהליך של תשלום חובות למשך כל 

ימי חייהם.

פשיטת רגל למשל מאפשרת צמצום המגבלות על חייב משום שבעצם 

בהצהרה שהוא פושט רגל הוא מכריז על חדלות הפרעון שלו והוצאה לפועל 

מוגבלת מבחינת יכולת הגבייה שלה מול פושט רגל אבל מצד שני, אפשר 

למשל למכור את נכסיו של חייב כאשר הוא מוצהר כפושט רגל. כדאי מאוד 

להתייעץ עם עורך דין פשיטת רגל בקשר לכל התהליך כי רק הוא ידע הכי 

טוב מה נכון וטוב לכם.
פשיטת רגל בידיים של החייבים  

רובם של פשיטות הרגל מבוקשות דווקא ע"י החייבים ולא הנושים. הליך של 

פשיטת רגל מגן עליהם מפני הנושים ומגביל את צעדיהם. בהליך של פשיטת 

רגל יש 3 שלבים: שלב כינוס, שלב של הכרזה ושלב של הפטר.

בשלב הכינוס בוחן בית המשפט את התנהלותו של החייב כדי לדעת אם מגיע 

לחייב הזה למחוק את חובותיו. כדי לסבר את האוזניים באשר לכך נוסיף כי 

לבית המשפט אין עניין לבטל כליל את יכולת השתכרותו של חייב ולכן בשלב 

הכינוס לא מוטלות כל הגבלות לא על חשבונות בנק ולא על התנהלותו 

הכלכלית, אבל אם למשל החייב הזה מתחיל לבזבז כסף ולהשקיע לא נכון 

עוד כספים בעסק הכושל שלו ומציג התנהלות לא נכונה, אזי הוא לא יקבל צו 

כינוס והוצאה לפועל תנקוט נגדו בכל הצווים המתבקשים.

תום לב - פשיטת רגל 

אחד הנושאים שמעסיקים תמיד את בית המשפט ולא רק בענייני חובות, יגיד 

לך כל עורך דין פשיטת רגל, הוא עניין תום הלב.

לאדם יכולים לקרות כל מיני דברים בחייו, השאלה שבית המשפט שואל את 

עצמו היא מהי מידת התרומה של האדם למצב שנותר. האם היה כאן תום 

לב? או שמא האדם הזה נהג בחוסר אחריות ובעורמה. הבדל בין תום לב 

לחוסר תום לב הוא כמו בין שמיים לארץ וזאת משום שלבית משפט מאוד 

חשוב להכריז על אדם כפושט רגל אם הוא קורבן אמיתי של מצב כלכלי ולא 

אדם שהוביל את עצמו בחוסר אחריות למצב כזה, צבר חובות ונהנה על גבם 

של נושים אומללים.

תום הלב של החייב נבחן גם בכל הליך פשיטת הרגל ובית המשפט צריך 

להתרשם כי אכן מדובר באדם מן הישוב, שלמזלו הרע נקלע לחובות.

משום כך רצוי מאוד עוד בטרם אחד הנושים יפנה להוצאה לפועל, לפנות 

לעורך דין פשיטת רגל ולהסתייע בו בכל התהליך.