בית המשפט פסק: העיקול שהוטל בגין חוב ארנונה הינו עיקול המהווה לשון הרע.

תגיות: אדמוני משרד עורכי דין  - עורך דין שלומי אדמוני - משרד עורכי דין אדמוני - עורך דין לענייני ארנונה - עורך דין לענייני פשיטת רגל - עורך דין לעינייני ביטוח ונזיקין - יעוץ משפטי  –  יעוץ משפטי פשיטת רגל - יעוץ משפטי ביטוח ונזיקין -

לעיתים קרובות עיקולים של עירייה בגין חובות ארנונה נעשים מבלי שהייתה לכך הצדקה של ממש.

כך פסק בית המשפט גם במקרה דנן תוך שהוא קובע כי העיקול בוצע בניגוד לדין ולפיכך הינו בגדר לשון הרע.

עוד קובע בית המשפט הנכבד כי הפסיקה מכירה בעיקול חשבון בנק בפרט כעיקול שעולה כדי לשון הרע ויש בו להכפיש ולהציג באור שלילי את האדם לו עוקל חשבון הבנק בעיני פקיד הבנק הסביר.

אמור מעתה עיקול בניגוד לדין הינו לשון הרע שמזכה בפיצויים.