עיריית תל אביב מהרה לעשות שימוש בכלי החזק ביותר שברשותה - גביה מנהלית, ללא כל ביקורת משפטית מטילה עיריית תל אביב כמו כל רשות מקומית אחרת עיקול באמצעות לחיצת כפתור פשוטה. עיקול אשר יש בו כדי לשבש את אורך חייו התקין של האזרח הקטן.                                           

במקרה דנן, הזדרזה העירייה להטיל עיקול בהליך של גבייה מנהלית ללא כל הצדקה וללא כל משלוח מכתב התראה מקדים כדין אותו היא חייבת להמציא לאזרח אשר את חשבונו היא מעוניינת לעקל. כתבה ראשונה בסדרה.

להלן עובדות המקרה:

העיקול הראשון הוטל חרף העובדה כי עיריית תל אביב נתנה פטור מתשלום ארנונה.

העיקול השני הוטל בעיצומו של הליך השגה וערר על החלטת מנהל הארנונה אשר הגישה התובעת.

העיקול השלישי הוטל לאחר הסכם פשרה בין התובעת לעיריית תל אביב בו נקבע כי לתובעת אין חוב כלפי העירייה. ברם, לא היה בכך כדי לחסום את העירייה מלהטיל עיקול נוסף.

התביעה הוגשה בגין שלשת העיקולים דנן, בעילת עוולת לשון הרע.

בית המשפט חזר על פסיקתו כי הטלת עיקול על חשבון הבנק של אדם מהווה פרסום לשון הרע כנגדו, שכן יש בהם כדי לפגוע בשמו הטוב בעיני הבנקאי הסביר וכן לשמו ללעג ולבוז.

לפיכך פסק בית המשפט לתובעת פיצוי בגובה 35,000 ₪ וכן הוצאות משפט בגובה 1,250 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בגובה 7,000 ₪.

כאן המקום להדגיש כי די בעיקול אחד שנעשה בניגוד לדין על מנת שבית המשפט הנכבד יפסוק פיצוי בעוולת לשון הרע.

משרדנו מתמחה בהגשת תביעות כנגד רשויות מקומיות במיוחד בעוולת לשון הרע.


 
 
עיקול מנהלי גביה מנהלית
עיקול בלחיצת כפתור כמה פשוט ככה כואב
עיקולים בגין חוב ארנונה – בית המשפט פסק פיצוי של 35,000 ₪!

עיריית תל אביב ביצעה שלשה עיקולים לדירה אשר קיבלה פטור
מתשלום ארנונה. תביעה הוגשה. הפיצוי 35,000 ₪ בתוספת
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

מאת: עו"ד אדמוני שלומי חי