החברה נפלה ?  מה אומר עורך דין פשיטת רגל ?

על נושאי משרה ובעלי מניות של חברה בע"מ או בעירבון מוגבל, חלה אחריות  

מוגבלת מהסיבה של עידוד היזמות העסקית וזוהי שיטה הנהוגה ברוב מדינות 

העולם המערבי.

עורך דין הוצאה לפועל מסביר, כי אי אפשר לעשות הליכי גבייה של חובות 

כספיים של חברה בע"מ, מול נכסיהם האישיים של נושאי המשרה והמייסדים 

בשל מסך ההתאגדות- החומה הבצורה המבדילה בינם לבין חייבים אחרים 

כמו: אדם פרטי, עוסק מורשה או שותפות בלתי רשומה שאין להם חברה בע"מ 

ושאין להם מסך התאגדות ושניתן לתבוע אותם ישירות.

על חברה בע"מ חייבת, לא חלה פקודת פשיטת הרגל נוסח חדש תש"ם-1980 

ולא ניתן להכריז עליה כפושטת רגל.

ההליך היחידי האפשרי הוא הליך מנהלי של פירוק החברה, והוא יכול להתבצע 

עם ע"י עורך דין פשיטת רגל מומחה לנושא פירוק חברות בע"מ. לפי סעיף 257 

לפקודת החברות תאגיד יעבור הליך של פירוק אם הופסקה הפעילות העסקית 

שלו, אם הוא חדל פרעון, אם נפתחו נגדו תיקים בהוצאה לפועל או מטעמים של 

יושר וצדק.

הליך הפירוק מונע המשך הליכי הוצאה לפועל מול החברה ולאחר פנייה אל 

הכונס הרשמי, ניתן להגיש בקשה לפירוק בבית משפט מחוזי מוסמך באזור 

הרלוונטי ורצוי לעשות זאת ע"י עורך דין פשיטת רגל מומחה בתחום פירוק 

חברות.

עורך דין פשיטת רגל - ייעוץ לפירוק חברה !

כאשר חברה מגיעה למצב בו היא חדלת פירעון והיא אינה יכולה להמשיך 

בפעילות העסקית שלה ואין לה יכולת להמשיך ולשרוד בעולם העסקי, צריכה 

להתקבל החלטה על פירוק החברה ואתה ההחלטה הזו יכולים ליזום בעלי 

המניות שלה, בעלי החברה, נושים וגם היועץ המשפטי לממשלה.

ישנם שני סוגי פירוק ועל כל מהלך כזה כדאי מאוד לפנות לעורך דין פשיטת 

רגל שיכול להנחות את בעלי החברה באיזה סוג של פירוק לנקוט ואיזה שיקולים 

יש לקחת בחשבון לפי פירוק החברה.

מהו פירוק חברה מטעם בית המשפט ?

כאשר חברה רוצה לעשות הליך פירוק ע"י בית המשפט, היא צריכה לפנות 

לעורך דין פשיטת רגל שיפנה אל הכונס הרשמי ולאחר מכן יגיש עורך דין 

פשיטת רגל לבית המשפט המחוזי, בקשה לפירוק חברה שצריכה לכלול את 

העילות לבקשת הפירוק. בנוסף יפרסם עורך דין פשיטת רגל את הבקשה 

בעיתון יומי וברשומות. פרסום זה נועד לאפשר למתנגדים לפירוק החברה 

הגשת התנגדויותיהם לבית המשפט. 

פירוק מרצון ע"י עורך דין פשיטת רגל 

פירוק מרצון של חברה בע"מ לא מתקיים בבית משפט, אך רצוי מאוד שאת כל 

התהליך ילווה עורך דין פשיטת רגל מומחה בתחום פירוק חברות. ההחלטה על 

פירוק החברה מרצון תתקבל ע"י בעלי המניות באסיפה, ורצוי כאמור בנוכחות 

של עורך דין פשיטת רגל שיוכל לערוך את ההחלטה כהסכם חתום ע"י כל 

הצדדים.

פירוק מרצון נעשה משיקולים כלכליים של רווח או הפסד ובדרך כלל כאשר 

לחברה אין נושים. יש מקרים שבהם אם לחברה בע"מ יש נושים והיא רוצה 

לעשות פירוק מרצון, הנושים יכולים להיות חלק מהתהליך עצמו ומגיעים 

להסכמות מול החברה עצמה. גם במקרה כזה חשוב מאוד שנושה יהיה מיוצג 

ע"י עורך דין פשיטת רגל שיוכל לעמוד על זכויותיו מול החברה.

במידה ואתם חברה בע"מ חדלת פירעון שרוצה לבצע פירוק, או נושים של 

חברה בע"מ, ככל שתקדימו להבין מול מה אתם עומדים, כך תחסכו זמן וכסף 

בהליכים משפטיים ארוכים ומורכבים. אנו מציעים לכם לקבל ייעוץ ראשוני

און ליין חינם ע"י עורך דין פשיטת רגל ולהבין מהם הפעולות שאתם צריכים 

לעשות כבר עכשיו מיידית, שיובילו אתכם לבחירות ולהחלטות המשפטיות 

והאישיות הנכונות.