עורך דין לענייני פשיטת רגל
פשיטת רגל - חלק ג' - ההפטר


חלק שלישי במאמר פרי עטו של
עורך הדין
לענייני פשיטת רגל
אדמוני שלומי חי
בין הכרזת החייב כפושט רגל להפטר
חייב אשר הוכרז כפושט רגל נדרש למלא מספר תנאים פשוטים אבל קריטים. פושט רגל אשר יקפיד על מילוי תנאים אלה יהיה על הדרך המהירה לקבלת הפטר. ברם, פושט רגל אשר לא ימלא תנאים אלה עלול למצוא את עצמו מחוץ להליך מבלי האפשרות לקבל הפטר ועם "הכתם" של פושט רגל וזאת מבלי שההגנות שהליך הפש"ר מקנה לו.

על כן ראה למלא את התנאים הבאים בדקדקנות:
הגשת דוחות בזמן – פושט רגל חייב להגיש דו"ח אודות הוצאותיו והכנסותיו מידי חודש בחודשו, זו דרכו של הנכ"ר "להשגיח" על פושט הרגל ולעקוב אחר מעשיו ועל כן, הכנ"ר כמו גם המנהל המיוחד ידקדקו עם חייב אשר לא מגיש את דוחותיו בזמן!
התשלום החודשי – עם קבלת צו הכינוס יקבע ע"י בית המשפט בהמלצת הכנ"ר סכום שעל פושט הרגל לשלם מידי חודש, צבירת חובות ואי תשלום הסכום החודשי במועד יעמדו לפושט הרגל כרועץ.
יש לשים לב לכך כי בעת הגשת הבקשה לקבלת הפטר על הכנ"ר ליתן את חוות דעתו, אי עמידה בתשלום החודשי ואי הגשת דוחות יש בהם כדי לפגוע פגיעה של ממש בסיכוי פושט הרגל לקבל הפטר.
על כן זכור – תקופה זו שבין הכרזתך כפושט רגל לבין ההפטר הינה תקופה נוחה ורגועה מבחינתך כל עוד תקפיד למלא שני תנאים אלה.
 
הפטר
הליך הפש"ר מסתיים בד"כ בהפטר אלא אם כן פושט הרגל עשה שימוש לרעה בהליך, נהג בניגוד להגבלות המוטלות עליו לדג' ייסד חברה בעקיפין, לא מילא את הדו"ח החודשי או נתפס משקר בו, לא שילם את התשלום החודשי.
ברם, אם הכל כשורה וכך צריך להיות הרי שההליך צפוי להסתיים בהפטרו של פושט הרגל, החייב לשעבר, מכל חובותיו.
חלק מההליכים מסתיימים בהסדר בין הנאמן (נציג הנושים) לבין החייב באישור המנהל המיוחד והכנ"ר, לרוב בהצעת סכום גלובלי אותו ישלם פושט הרגל לקופת הכינוס בתמורה להפטרו.
חלקם של ההליכים מסתיים בבקשה של החייב להפטר ללא הסכם בנימוק שאין תועלת בהמשך ההליכים ויש לאפשר לפושט הרגל לשקם את חייב.

כיצד יסתיים ההליך?
הדבר תלוי במספר גורמים כגון: גיל פושט הרגל, שכן, ככל שפושט הרגל מבוגר יותר תוחלת חייו קצרה יותר ויכולת ההשתכרות העתידית שלו קטנה יותר, כך גם מי שחולה או נכה וכדומה. מאידך, פושט רגל צעיר, רענן וחסון בעל שני תארים אקדמיים יאלץ לשלם "כופר" (סכום גלובלי) גבוה יותר לנושים לקבלת ההפטר כי יכולת ההשתכרות העתידית שלו גבוה יותר.
 
סיכום
אם נקלעת למבוי סתום בחיים, ללואה אין סופית של חובות אין טעם ואין סיבה להמשיך ולהיות תקועה בה, ביכולתך לעשות שינוי, על כן, קח יוזמה, התייעץ עם עו"ד, תכנן מראש את צעדיך (אני מניח שלאחרי שקראת את כל מאמרי הקודמים בוודאי נהיר לך כמה תכנון מקדים חשוב).
זכור – בחיים נופלים לא אחת אבל תמיד תדע שביכולתך גם לקום בחזרה!