שלומי אדמוני עורך דין פשיטת רגל 
שלומי אדמוני עורך דין לענייני פשיטת רגל, פושט רגל בעצמו, מלמד אותנו את כל הליכי פשיטת רגל בהסברים מפורטים. אפשר ללמוד על המחלה מהחולה ואפשר ללמוד מהרופא, אך אם הרופא היה בעצמו חולה - הרי הוא מומחה לעניין.
תום לב- זהו אחד הסעיפים החשובים ביותר בתהליך הכינוס. בית המשפט 

צריך להתרשם כי החייב פעל ועדיין פועל בתום לב. כי חובותיו לא נוצרו 

כתוצאה ממעשי מרמה, וכי הוא פועל עדיין בתום לב במסגרת ההליך.

מקיים את הפקודה- פקודת פשיטת הרגל תוביל למינוי מנהל מיוחד, ועל 

פושט הרגל לשתף פעולה למערכת המשפטית כולה שבאה לקראתו בהליך 

הכינוס.

צו תשלומים- צו הכינוס קובע לחייב צו תשלומים שהוא צריך לעמוד בהם.הצו 

ניתן והתשלומים נקבעים לפי היכולת הכלכלית של החייב, בלי שום קשר 

לחובות שהוא צבר (שהם יכולים להיות גבוהים בהרבה, אבל אין לו יכולת 

כלכלית אמיתית להחזיר אותם).

דו"ח הכנסות והוצאות-  חייב אשר משלם צו תשלומים אמור להגיש מדי 

חודשיים דו"ח של הכנסות והוצאות. הדוחות האלה מלמדים אותו משמעות 

של איזון בין הכנסות והוצאות, ורצוי מאוד לעשות את זה בייעוץ שוטף של 

עורך דין פשיטת רגל ולעשות זאת כהלכה.

אין איפה ואיפה בין נושים- על החייב לשלם את התשלומים לפי צו 

התשלומים שנקבע לו ובשום פנים ואופן לא ליצור העדפה של תשלום לנושה 

זה או אחר, אלא בדיוק כפי שקובע צו התשלומים. אם החייב "עוקף" את צו 

התשלומים ומשלם לנושה הוא עובר עבירה.

18 חודשים תקופת כינוס- תחת עינו הפקוחה של בית המשפט נבחן החייב 

בכל הפרמטרים הנ"ל עד לקבלת הפטר שהוא בעצם מחיקת כל חובותיו. מה 

שאומר שהוא יכול להתחיל בחיים חדשים, לבנות שוב עסק עצמאי כאשר בית 

המשפט מקווה שהוא יוכל ללמוד מניסיון העבר ולעשות זאת הפעם הרבה 

יותר טוב.

איך לא להיקלע לחובות ?

מה שאפשר להבין היום מהחוק של תשלום חובות ובעיקר מאז המהפכה של 

נושא ההפטר, זה שממש לא כדאי לכם להיכנס לחובות. אם אתם רוצים 

לפתוח עסק כדאי מאוד שהוא יהיה חברה בע"מ, זה מוריד לכם את כל 

הנושים מעל הראש. אבל דבר אחד בטוח וכל עורך דין פשיטת רגל מנוסה 

יגיד לכם את זה- שימו לב מה אתם עושים, פשיטת רגל היא לא הליך נעים 

ולכן כלכלו את מעשיכם בתבונה. ראשית מעשה במחשבה תחילה וההיפך.
עורך דין שלומי אדמוני. עו"ד פשיטת רגל
עשוי גם לעניין אותך
הערכות לפני התמוטטות העסק.
איך ניתן להימנע מראש?
העסק מתמוטט - מה עושים?
כיצד ומתי מקבלים הפטר?
מושגי יסוד בפשיטת רגל
עורך דין פשיטת רגל

מהם התנאים שעל חייב לעמוד בהם בתקופת כינוס שהיא השלב לפני 

הכרזה עליו כפושט רגל ועד לקבלת הפטר המורה על מחיקת חובותיו, ולמה 

הרבה חייבים נופלים בשלב הזה.

עורך דין פשיטת רגל מומחה בתחומו מספר לנו כי אין ספק כי נושא ההפטר, 

מציג מהפכה בתחום של טיפול בחייבים ויחד עם ביטול צו מאסר לגבי 

חייבים, מאפשר להם לפתוח בדף חדש עם צו תשלומים לתשלום חובותיהם 

כמידת יכולתם אבל עם הרבה תקווה בלב לעתיד טוב יותר.

אבל- כדי שבית המשפט יכריז על חייב כפושט רגל ויקבל הפטר, יש תהליך 

שנקרא תהליך כינוס בו תחת זכוכית המגדלת של בית המשפט נבחן החייב 

והוא חייב לעמוד בכמה תנאים.