מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. אדמוני משרד עורכי דין (להלן: "משרדנו" או "הנהלת האתר") רשאי להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר ולשירותיו אם יפר את תנאי התקנון.
 3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך אליו באמצעות מילוי טפסים ו/או פניה למשרדנו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 6. השימוש באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש ועל אחריותו המלאה.
 7. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 8. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 9. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של משרדנו  ואין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש במידע המופיע בו זולת לשימושו הפרטי ושלא באופן המוני ו/או מסחרי ו/או לשם עשיית רווח.
 10. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 11. הינך מאשר להנהלת האתר לעשות שימוש בפרטים שהזנת, לרבות כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלו, אשר הגיעו לידי משרדנו במסגרת ההרשמה ו/או השימוש באתר. משרדנו ימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר זה. במקרה זה רשאי משרדנו למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 12. על אף האמור לעיל, דע כי חלק מהשירותים באתרנו טעונים מילוי פרטיך האישיים, כאשר במסגרת פנייתך אל משרדנו תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך ודרכי ההתקשרות עמך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לקבל מענה לפנייתך (להלן: "שירותים").
 13. עם רישומך במאגר המידע של משרדנו, יחשב הדבר כפניה לקבלת שירות מאיתנו ומשרדנו יהיה רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו ו/או כל מידע אחר. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני ו/או למספר הטלפון שהזנת. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע כאמור, תוכל לפנות אלינו, בכל עת, בבקשה לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע.
 14. יובהר, כי משרדנו לא יהא אחראי לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב שימושך באתר.
 15. יובהר כי המידע האמור לעיל הינו מידע כללי וראשוני בלבד ואין להסתמך עליו וכי הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי ללקוח וראוי בכל מקרה ומקרה לקבל ייעוץ משפטי מתאים עפ"י נסיבות העניין ואין משרדנו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמו אחראי לכל שגיאה ו/או טעות שמופיעה בו כלפי המשתמש ו/או המבקר ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צדדי ג'.
 16. בגלישה באתר זה ו/או בכל שימוש בו לרבות שליחת טפסים ו/או פניות למשרדנו מצהיר המשתמש כי הוא עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד וכי הוא מוותר ללא סייג על כל טענה לכל נזק ו/או עגמת נפש כתוצאה מהמידע המפורסם באתר וכי הוא מוותר ללא סייג על כל טענה לכל נזק ו/או עגמת נפש שתגרם לו ו/או למי מטעמו עקב מענה לשאלותיו ו/או פניותיו למשרדנו.
 17. בכל מקום באתר בו רשום יעוץ אישי ו/או יעוץ אישי חינם ו/או יעוץ משפטי ו/או יעוץ משפטי חינם ו/או כל ניסוח דומה לו , הכוונה היא ליעוץ משפטי ראשוני וכללי בלבד אשר ינתן עפ"י שיקול דעתו הבלעדית של משרדנו ואין עורך הדין ו/או הנהלת המשרד ו/או מי מטעמו מחוייבים לעשות כן.
 18. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות שיפוט בלעדית לגביו הינה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב