עורך דין פשיטת רגל

כונס הנכסים הרשמי הוא רשות שיש לה סמכויות בכל הקשור לפשיטת רגל, 

פירוק חברה והוצאה לפועל. את בקשת פשיטת הרגל יכול להגיש מי מנושיו של 

החייב או הוא עצמו. כונס הנכסים הרשמי הוא זה שמגיש את חוות דעתו לבית 

המשפט באשר לבקשתו של החייב להיות מוכרז כפושט רגל. מתפקידו להשיג 

את כל המסמכים והתיעוד הרלבנטי כולל חקירת החייב כדי לגבש את עמדתו 

בנושא.

על פי סעיף 18 (ה) לפקודת פשיטת הרגל, מועברת חוות דעתו של כונס 

הנכסים הרשמי במסגרת הדיון בבקשת פשיטת הרגל. חוות דעתו תסתמך על 

אמינותו של החייב, התרשמותו מהתנהלותו כמו גם בחינת מצבו הכלכלי, 

בדיקה האם הוא מנסה להבריח נכסים, רכשו וכו' וכל אלה כמובן יכללו בחוות 

דעתו וגם ישפיעו עליה.

תשלומים לכונס הנכסים !

במקרה של פירוק חברה לדוגמה צריכים לשלם נושים לכונס הנכסים על 

פעילות שלו באשר לפירוק החברה ופיקוח על פעולות נאמנים.

יוזכר כאן כי בפירוק של רשת קלאבמרקט כך על פי YNET בשנת 2006, נדרשו 

ספקי הרשת שבפירוק לשלם לכונס הנכסים הרשמי דמי השגחה של  4 מיליון 

₪ זאת בגין טיפולו בקריסת הרשת, אולם הם הגישו על כך ערעור. 20 מיליון ₪ 

שולמו לנאמנים על טיפולם בקריסת הרשת והחוק קובע כי 20% מהסכום 

ששולם לנאמנים, ישולמו לכונס הנכסים הרשמי בגין ניהולו אותם.

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב גב' ורדה אלשייך, הורתה לספקים 

לשלם סך של 4 מיליון ₪, אך המליצה על שינוי התקנה ולקבוע גובה תקרה כדי 

למנוע אצת האבסורד שבעוד הספקים מחכים לתשלום חובותיהם, משולם סכום 

אסטרונומי לכונס הנכסים הרשמי.

עורך דין פשיטת רגל ונתונים

 נכון לשנת 2013 כך עפ"י מאמר בכלכליסט הייתה עלייה של 33% במספר 

תיקי פשיטת הרגל שנפתחו, מחציתם אגב בחיפה.

לפי הנתונים נפתחו במחצית הראשונה של שנת 2013 6,873 תיקים. חיפה 

היא המחוז המוביל במספר הבקשות שהוגשו ע"י עורך דין פשיטת רגל ובמקום 

השני אחריו  עם 17% מחוז המרכז.

תקדים ידוע בהתייחסות לחייבים "כבדים" משויך לשופטת ורדה אלשיך אשר 

הורתה על מאסרו של אלי רייפמן מייסד חברת אמבלייז וזאת משום שלא מילא 

אחר הוראות המנהל שמונה לו ובכך בעצם ביזה את בית המשפט.

5 שנים כל תיק פשיטת רגל !

כונס הנכסים הרשמי הורה על התייעלות וקיצרו תהליכים בטיפול בתיקי פשיטת 

רגל והגדיר את תקופת המכסימום בכל תיק כ-5 שנים בלבד. הוא טען כי 

הדיונים היום הם ארוכים, לוקים בסחבת ובריבוי דיונים על עניינים טכניים בעוד 

שבדיקת תביעות חוב נדחות ומוזנחות וגורמים לכך שנושים ימתינו זמן רב.

התקדמות התיקים נובע מעיכובים של הגשת חוות דעת והמלצות של עובדי 

יש גם טענות אחרות המופנות על כונס הנכסים הרשמי עצמו כי עיכוב 

הכונס עצמו, וטענות אלה נשמעו לא אחת ע"י שופטים בבתי משפט.

לפי ההליך החדש של כונס הנכסים הרשמי הליך פשיטת הרגל יחולק ל-2: 

החלק הראשון יארך 18 חודשים ממתן צו הכינוס במסגרתם יתחיל לשלם 

החייב תשלומים קצובים כפי שנקבעו לו, החלק השני יתמקד בביצוע תוכנית 

הפירעון של החייב.