עורך דין פשיטת רגל

החל מספטמבר 2013 החל להתנהל כל תיק פשיטת רגל במדינת ישראל לאור 

הרפורמה החדשה שהגדירה מטרות, יעדים וזמן לסיומו של כל הליך פשיטת 

רגל בניגוד למה שהיה נהוג עד אז, שכל עניין פשיטת רגל התנהל בערפול 

מוחלט בלי לדעת מה יקרה לחייב ? לנושים ? וכמה זמן יעבור עד שכל ההליך 

כולו יסתיים.

הדגש ברפורמות החדשות הוא לקבוע מטרות ולעמוד במועדים מסוימים מה 

שהופך את כל ההליך לקצר, יעיל ועם דד ליין.

הכונס הרשמי הוא זה שהחיל את המדיניות החדשה הנשענת על כמה יסודות. 

ראשית יצירת תמריצים להניע את כל הצדדים בתיק פשיטת רגל כדי לפעול 

ולהביא לסיום את המחלוקת. שנית- להליכי פשיטת רגל צריכים להיות יעדים 

ומטרות. כלומר לא יתכן שתיק פשיטת רגל יתחיל לנקוט סחבת במצב בו יש 

חובות ונושים שמחכים לקבל את כספיהם. והגישה הנוספת היא להחמיר עם 

פושטי רגל שמנסים לנצל את הליכי פשיטת הרגל הסבוכים והמפותלים שהיו 

עד הרפורמה ואפשרו להם להתל בנושים ואף לחמוק מחובותיהם.

18 חודשים בלבד עד הדיון בתיק !

עורך דין פשיטת רגל מוביל מאזור המרכז מסביר כי אחד הדברים החשובים 

שנולדו מהרפורמה היא הגדרת זמן ולא עוד תלות ברצונו האישי של הנאמן 

שמונה בתיק פשיטת רגל או נציג הכונס הרשמי. על פי המתכונת החדשה יהיו 

לנאמן או לנציג הכונס הרשמי 18 חודשים בלבד מיום מתן צו הכינוס במהלכם 

ילמד ויבחן התיק.

לחייב יוצע גילוי מרצון על כל נכסיו ורכושו כדי לפרוע את חובותיו מול הנושים 

בלי שום קשר לקבלת ההפטר.

מהו הפטר ?

הפטר הוא למעשה צו שניתן ע"י בית המשפט המחוזי לחייב, לאחר שהסדיר 

את כל חובותיו מול הנושים שלו, וצו זה מאפשר לו למחוק את חובותיו, לבטל 

את כל הצווים שניתנו נגדו כמו: צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות על חשבונות 

בנק וכו', ולמעשה מאפשר לו לקום כלכלית על רגליו ולפתוח בדף חדש. על 

החייב המבקש הפטר, להוכיח מול בית המשפט כי פעל בתום לב מול הנושים 

שלו, לא העלים מהם מידע והוא הסדיר את כל חובותיו כלפיהם.

יש כל מיני סוגי הפטר חלקי או מלא, אשר יש בו מידתיות בהתאם למצבו 

ולנקודת הזמן של החייב. ההפטר האידיאלי הוא הפטר חלוט, המעניק לחייב 

פטור מוחלט מכל חובותיו, והוא יכול להגיש בקשה להפטר חלוט ע"י עורך דין 

פשיטת רגל ובסמוך להכרזתו ככזה ולאחר אסיפת נושים. לא ניתן לקבל הפטר 

אלא רק אחרי חצי שנה מיום צו כינוס הנכסים.

תכנית הפירעון בפשיטת רגל !  

לאחר 18 חודשים בהם נבחן התיק אצל הנאמן או נציג הכונס הרשמי, הם 

ימליצו על תאריך יעד ליישום תכנית פירעון ולמתן הפטר לחייב.

המסקנה למתן הפטר צריכה להיות שהחייב הוכיח כי אין לו יכולת הכנסה 

לפירעון כל  ולכן יקבל הפטר לאלתר מהחובות שלא נפרעו. חייב אשר הבחינה 

בתיקו תוביל למסקנה כי יש לו יכולת הכנסה, יישאר בהליך שבה יצטרך לפרוע 

את חובותיו מהכנסות שיצטברו לאורך זמן.

בכל מקרה בו נקלעתם לחובות או נמצאים לפני פשיטת רגל, כדאי מאוד 

לפנות לעורך דין פשיטת רגל שיש לו ניסיון בתחום ושמסוגל לייעץ לכם גם 

באתר שלו און ליין מה עליכם לעשות.