עורך דין פשיטת רגל ביהוד

עורך דין פשיטת רגל ביהוד מסביר מהו תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל ובמה זה שינה את חייהם של חייבים, ובעיקר אלה שחייבים פחות מ-2000 ₪
סעיף מס' 70 לחוק הוצאה לפועל תשכ"ז-1967 קובע כי ,ראש ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת צו מאסר נגד החייב בשל ביזיון ההוצאה לפועל, בין אם הוכרז מוגבל באמצעים ובין אם לאו".

המקרים בהם הוצאו פקודות מאסר בעבר (עד לתיקון מס' 29 עליו נרחיב בהמשך), הופעלו כנגד חייבים אשר השתמטו מחובותיהם, לא הופיעו לחקירת יכולת, לא שיתפו פעולה, לא הציגו מסמכים ולא גרמו לזירוז החקירה מסביר לנו עורך דין פשיטת רגל ביהוד שגם מסביר לנו מהי משמעותו של תיקון מס' 29 מ-2009 לגבי פקודת מאסר לחייבים.
פקודת מאסר הייתה ניתנת בעבר גם לחייב אשר הגיע להסדר תשלומים עם ההוצאה לפועל, אך לא עמד בהם, ואבא אשר לא שילם דמי מזונות לילדיו. ניתן לכלוא אב כזה למשך 21 יום לעומת 7 ימי מעצר על אי תשלום בתיק הוצאה לפועל.
 
מה אומר תיקון 29 לפקודת ההוצאה לפועל ?
עורך דין פשיטת רגל ביהוד מסביר, כי תיקון מס' 29 לחוק הוצאה לפועל הוא משנת 2009 והוא הביא לשינוי מבני של מערכת ההוצאה לפועל והליכי גביית חובות. השינוי המבני יהפוך את ההוצאה לפועל ליחידת צמח בתוך משרד המשפטים.

פסק דין לביצוע בהוצל"פ
נקבע כי כאשר פסק הדין איננו קובע מועד לביצוע, הוא יוגש לפחות 30 יום מתאריך נתינתו. במקרים מיוחדים יוכל רשם ההוצאה לפועל גם לאשר הגשת פסק דין לביצוע גם לפני תום מועד 30 הימים.
זה לא מתייחס לנושא של תיק מזונות שניתן לפתוח אותו מיד עם מועד קבלת פסק דין בעניין זה.

אין מאסר בלי התראה!
התיקון לחוק קובע כי לא ניתן יהיה לאסור חייב שחובו עומד על פחות מ-2000 ₪ וצו מאסר מחייב מסירת התראה לחייב טרם ביצועו ורק לאחר שיחלפו 14יום ממסירת ההתראה.
חייב יוכל לבקש לעכב מאסר לשם מינוי עורך דין פשיטת רגל וזאת עד ל-30 יום מהוצאת הצו.
סמכויות מנהל לשכת ההוצל"פ

במסגרת התיקון לחוק הורחבו סמכויותיו של מנהל לשכת ההוצאה לפועל בתחום השגת מידע על החייב. למשל אם כתובתו של חייב שגויה, יש להם הזכות לברר מהי כתובתו הנכונה וגם אצל גורם שלישי.
במקרה זה מדובר על חייב אשר מתחמק ומשתמט מחובותיו ויש לו יכולת כלכלית לשלם אותם. מנהל לשכת ההוצל"פ יוכל לפנות למאגרי מידע, ביטוח לאומי, מרשם האוכלוסין ועוד כדי לקבל מידע ופרטים על החייב.
 
אין מאסר אבל יש הגבלות חדשות
התיקון החדש אומנם שינה לחלוטין את כל ההתייחסות לנושא מאסר של חייבים אך הוא הרחיב את ההגבלות שניתן להטיל עליהם ובכלל זה: חידוש רישיון נהיגה, הגבלה על הקמת תאגיד, יציאה מהארץ ועוד.
בנושא של חייבי משכנתאות נקבע כי לא ניתן יהיה לפנות אותם מביתם בגין חוב משכנתא עד שלא ימצא להם דיור חלופי.