עורך דין פשיטת רגל ביהוד

מהי ערבות חוק מכר ? מה קורה אם הקבלן פשט את הרגל, עורך דין פשיטת רגל מיהוד מספר על מקרה מהחיים שקרה ביהוד.
כדי להבטיח מסירתה של דירה חדשה מקבלן, הוא מחויב במסירת בטחונות כאשר הידועה ביותר היא בנקאית המכונה גם ערבות חוק מכר.
עורך דין פשיטת רגל ביהוד טיפל במימוש ערבות כזו מצד קבלן שפשט את הרגל בתיק שנדון בבית המשפט בתל אביב.
רוכש רכש דירה מחברה קבלנית ובנק מסוים הוציא ערבויות חוק מכר בגין התשלומים ששילם הרוכש. לאחר מכן הפרה החברה הקבלנית את החוזה מול הרוכש והוא ביטל את ההסכם מול החברה ודרש את התשלומים שהוא שילם בתוספת פיצוי.
 
הבנק סירב למימוש ערבות חוק מכר
בדיונים שהתקיימו טענו נציגי הבנק כי מימוש ערבות חוק מכר נוגעת אך ורק למצב בו החברה הקבלנית הוכרזה כחדלת פירעון וזה איננו המקרה. אומנם היא בסופו של דבר הלכה לכינוס נכסים אבל זה לא היה בתקופה הרלוונטית לבקשת מימוש ערבות חוק מכר מצד רוכש הדירה.
בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי על החלטת בית משפט השלום בתל אביב נקבע כי אומנם לא התקיימו חוקי חקו המכר בעת ביטול ההסכם ע"י הרוכש משום שהחברה הייתה יכולה בזמן הרלבנטי להשלים את הדירה ולהעבירה על שם המוכרת, אך יחד עם זאת יש להעניק לרוכש את הגנת חוק המכר.

מהי תכלית החוק במקרה זה ?
"השאלה העומדת בבסיס הסוגיה המשפטית הזו" מסביר לנו עורך דין פשיטת רגל מיהוד היא להבין מהו חוק המכר ומדוע ניתן להחילו על מקרה זה. "מטרת חוק המכר היא להגן על כספיהם של רוכשי דירות, וחובתה של החברה הקבלנית היה להחזיר לרוכש את כספו,ועובדה שמונה כונס נכסים לחברה אשר בכל מקרה היה מחייב את החזרת התשלומים אותם שילמה.
נציג הבנק טען כי תקפותן של הערבויות פקעה כאשר התבטל הסכם המכר, זאת משום שתכליתן היא להבטיח את כל התהליך עד שיועברו הזכויות על שם הרוכש.
 

 
טובת רוכש הדירה מול הערבות הבנקאית
"הפרשנות של חוק מכר" מסביר לנו עורך דין פשיטת רגל ביהוד, " מדגישה את כוונת המחוקק בבואו לחקוק חוקים והם ראייה כוללת של המצב במקרה הזה רוכש דירה מול בנק שהוא מעצמה כאשר ברור כי אי החזרת הכספים לרוכש הדירה עלולים למנוע ממנו לקנות דירה חדשה". 
הרבה פעמים מתוך ראיית טובת רוכשים, נוטים בתי המשפט לבקש מימוש ערבויות ובלבד שהם יגנו עליהם בפני עסקאות לא בטוחות.