שלומי אדמוני עורך דין פשיטת רגל 
שלומי אדמוני עורך דין לענייני פשיטת רגל, פושט רגל בעצמו, מלמד אותנו את כל הליכי פשיטת רגל בהסברים מפורטים. אפשר ללמוד על המחלה מהחולה ואפשר ללמוד מהרופא, אך אם הרופא היה בעצמו חולה - הרי הוא מומחה לעניין.
עורך דין שלומי אדמוני. עו"ד פשיטת רגל
עשוי גם לעניין אותך
הערכות לפני התמוטטות העסק.
איך ניתן להימנע מראש?
העסק מתמוטט - מה עושים?
כיצד ומתי מקבלים הפטר?
מושגי יסוד בפשיטת רגל
עורך דין פשיטת רגל

מה קורה לדירה של אדם בפשיטת רגל ?

כאשר אדם נמצא במצב של פשיטת רגל ולדוגמה אחד מנושיו תובע אותו 

ומבקש לממש את נכסיו כדי לשלם לו את חובו, הוא לא יוכל להכריח את בית 

המשפט לדרוש את מכירת הדירה במצב למשל שרק חצייה רשום על שם 

החייב.

המצב הזה הוא לרוב מצבן של רוב הזוגות. כאשר הם נישאים ורוכשים דירה 

היא נרשמת על שמם שווה בשווה, ואם אחד מהם מסתבך בחובות, לנושים 

שלו אין אפשרות לממש את הנכס מיידית, אלא שהוציא צריך לעשות הליך 

מסוים שיאפשר את מכירת הנכס וקבלת תמורתו.

מה שהנושה צריך לעשות הוא לפנות לבית המשפט במקרה זה בית משפט 

השלום, ולבקש פירוק שותפות במקרקעין. כאשר הליך זה יתבצע מחצית 

מתמורת הדירה לא תגיע לידיו של החייב אלא לקופת תיק החייב בהוצאה 

לפועל.
דירה חלופית בתיק פשיטת רגל!

כאשר מדובר בדירה יחידה המשמשת את החייב או את בני משפחתו, אמור 

בית המשפט לקחת זאת בחשבון ומכספי התמורה שתתקבל מכספי הדירה 

הנמכרת, הוא יקצה סכום מסוים לרכישת דירה חלופית או למימון שכירות 

דירה לחייב ולבני משפחתו.

הרבה פעמים בית המשפט מוצא כי מכירת דירה לצורך תשלום חוב, איננה 

רלוונטית מהטעמים הבאים: יש עליה משכנתא גבוהה ואחרי תשלומה, לא 

יוותר מספיק כסף לתשלום החוב כך שהפעולה של מכירת הדירה לא פטרה 

את החייב מהחובות שלו ולא הועילה לנושים

שווי הדיור החלופי יותר יקר ממגורים בדירה עצמה והופך את המכירה לבלתי 

כדאית. חלק מסוים בדירה שייך לאדם אחר שאין לו שום קשר או זיקה לחוב. 

המיסים אשר יוטלו על מכירה הדירה וההוצאות בגין עריכת חוזה, שכר 

טרחת עורך דין וכו' אינם מותירים די כסף לתשלום החוב ולא יועילו לנושים. 

לפיכך מכירת דירה במקרה כזה איננה כדאית לא לנושים ובוודאי שלא לחייב.

הברחת נכסים לפני פשיטת רגל

חייבים רבים בכלל לא מגיעים לדיון בנושא מכירת הדירה שלהם כדי לשלם 

חוב משום שהם כבר טרחו קודם "להוציא" את הדירה שלהם מרשימת 

הנכסים שלהם או במילים פשוטות "הבריחו אותה".

הברחת נכסים ובכלל זה דירת מגורים הוא אחד האקטים שמבצעים רוב 

החייבים כדי שהדירה לא תיכלל ברשימת הנכסים ברי-המימוש שלהם לצורך 

תשלום חוב.

הברחת נכסים יכולה להתבצע באופן כזה שהחייב מעביר את הדירה על שם 

קרוב משפחה, או מעביר לו אותה כמתנה ועפ"י חוק כאשר איננה שייכת לו 

לא יכול החייב למוכרה ולבקש תמורתה.

אבל הנושים מודעים למצב שהחייב ינסה להבריח את רכושו ולכן הרבה 

פעמים הם אפילו תובעים חלקו של חייב בירושה, גם כאשר לכאורה ויתר 

עליה לטעמם, כדי לחמוק מתשלום החובות שלו והיא תגיע אליו בצורה זו או 

אחרת.